Binnenklimaat van gebouwen

Het klimaat in gebouwen gaat over factoren zoals CO2-gehalte, temperatuur, koude, warmte, tocht luchtvochtigheid, luchtsnelheid, ozon en verlichtingssterktes.

Vaak zijn er klachten over het binnenklimaat, terwijl de oorzaak niet altijd even duidelijk is. Meten is hierbij niet altijd noodzakelijk.

Op basis van het werkplekonderzoek brengen wij een advies uit om het binnenklimaat in uw bedrijf te optimaliseren. Het doel van binnenklimaatonderzoek is te komen tot een vermindering van de klachten van uw medewerkers. Hiermee kunt u winst behalen op het gebied van medewerkerstevredenheid, ziekteverzuim en vooral op het gebied van werkproductiviteit.

Wij kunnen de advisering voor u op maat maken, dit kan variëren van een oriënterend onderzoek tot een compleet onderzoek met metingen. Ook kunt u ons inschakelen wanneer u bezig bent met nieuwbouw. Hoe eerder hoe beter – het beste kunt u zo vroeg mogelijk in het bouwproces bij ons advies inwinnen over de arbeidsomstandigheden in uw pand.

VGW brede RI&E

Uw risico-inventarisatie en -evaluatie is de basis voor goede arbeidsomstandigheden. In uw RI&E wordt aandacht besteed aan het klimaat in uw kantoor of productie-omgeving. Naar aanleiding hiervan kunt u een verdiepend onderzoek laten uitvoeren. Maar besef goed dat nooit iedereen tevreden is over het binnenklimaat.

Een goed binnenklimaat is om diverse redenen belangrijk:

  • Gezondheidsschade en onnodig ziekteverzuim worden voorkomen als het binnenklimaat goed is en de temperatuur niet te hoog of te laag is (meestal alleen relevant in extreme situaties).

  • Het aantal comfort- en hinderklachten (bijvoorbeeld door een te warme of te koude werkomgeving of onvoldoende verse luchttoevoer) wordt beperkt.

  • De productiviteit ligt bij een goed binnenklimaat al snel op een 5 tot 10% hoger niveau dan bij een relatief ‘slechte situatie’, terwijl ook de kans op fouten minder is.