Elke werkgever met medewerkers in dienst dient bedrijfshulpverleners te hebben. De bedrijfshulpverlening dient georganiseerd te zijn en de BHV-ers dienen adequaat en aantoonbaar te zijn opgeleid.

bedrijfshulpverleningBHV opleidingen

Samen met OpleidenSnel verzorgt AAJ advies BHV-opleidingen, incompany of in erkende opleidingscentra. De BHV-opleiding moet periodiek worden herhaald, daarom is er een basisopleiding en een herhalingsopleiding.

Bedrijfshulpverlening organiseren

De organisatie, hulpmiddelen en opleiding van de bedrijfshulpverleners dient te zijn afgestemd op de restrisico’s voortkomend uit uw risico-inventarisatie en evaluatie. Dit is de verantwoordelijk van de werkgever. De restrisico’s zijn de mogelijke risico’s die overblijven voor een organisatie ondanks alle genomen preventieve maatregelen.

BHV RI&E

Wij kunnen voor u een RI&E afgestemd op bedrijfshulpverlening in uw organisatie uitvoeren.  De RI&E is gericht op gebouw, middelen, organisatie, opleiding en oefening, procedures en omgevingsrisico’s. Naar aanleiding van deze inventarisatie ontvangt u een SMART plan voor het verbeteren van uw BHV organisatie.

Bedrijfsnoodplan
BHV RI&E
brandweer in actie
BHV oefeningen
bedrijfshulpverlening
BHV opleidingen