Basiscontract arbodienstverlening

Basiscontract arbodienstverlening

Basiscontract  arbodienstverlening Met ingang van 1 juli 2017 is de Arbowet gewijzigd. Vanaf deze datum moeten bedrijven voor de arbodienstverlening een basiscontract afsluiten. Het basiscontract

Lees verder »
tandwiel beknellingsgevaar
Machineveiligheid

Beknellingsgevaar, wat te doen

Beknellingsgevaar? Ik heb ze toch gewaarschuwd! Stel: een bedrijf laat medewerkers werken aan machines waar beknellingsgevaar voorkomt. Is het geven van een schriftelijke of mondelinge

Lees verder »
Ondernemingsraad

De OR en de RI&E

De Ondernemingsraad en de RI&E Organisaties met 50 of meer medewerkers moeten een ondernemingsraad (OR) hebben. Een OR fungeert als medium tussen de werkgever en

Lees verder »
Advies Arbo

PBM, het laatste redmiddel?

PBM, het laatste redmiddel? In de werkpraktijk worden meestal lukraak PBM’s voorgeschreven. Kijk maar eens bij de entree van een bouwplaats, wat moet je allemaal

Lees verder »