Coronavirus en de zorgplicht van de werkgever

Hay Janssen
Hay Janssen

Onze doorgewinterde veiligheidskundige met jarenlange ervaring op het gebied van RI&E's, machineveiligheid en veiligheidsbeleid. Zijn sterke punten zijn het verbeteren van veiligheidsgedrag bij organisaties en het vaststellen van structuren, procedures en werkvoorschriften. Daarnaast weet hij als auditor alles van managementsystemen. Hay is gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige (HVK met registernumer 36554)

Corona en de zorgplicht van de werkgever

Als werkgever heeft men een zorgplicht om te zorgen voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Deze zorgplicht geldt ook voor een pandemie als het coronavirus.

Wat zegt Artikel 3 van de arbeidsomstandighedenwetgeving hierover?

Artikel 3 Arbowet

De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden, waarbij hij, gelet op de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening, het volgende in acht neemt:

 • a. tenzij
  dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd organiseert de werkgever de
  arbeid zodanig dat daarvan geen nadelige invloed uitgaat op de
  veiligheid en de gezondheid van de werknemer;

 • b. tenzij
  dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd worden de gevaren en risico’s voor de veiligheid of de gezondheid van de werknemer zoveel mogelijk in eerste aanleg bij de bron daarvan voorkomen of beperkt; naar de mate waarin dergelijke gevaren en risico’s niet bij de bron kunnen worden voorkomen of beperkt, worden daartoe andere doeltreffende maatregelen getroffen waarbij maatregelen gericht op collectieve bescherming voorrang hebben boven maatregelen gericht op individuele bescherming; slechts indien redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat maatregelen worden getroffen die zijn gericht op individuele bescherming, worden doeltreffende en passende persoonlijke
  beschermingsmiddelen aan de werknemer ter beschikking gesteld;

Lid b is hierbij belangrijk, deze volgorde van aanpakken van een risico noemen we de arbeidshygiënische strategie.

Corona en de arbeidshygiënische strategie

Als werkgever moet men dus maatregelen geven conform de arbeidshygiënische strategie, dus eerst bronbestrijding, dan collectieve maatregelen (technisch of organisatorisch) en dan individuele maatregel. Volgens deze strategie enkele voorbeelden van maatregelen om te zorgen voor een gezonde en veilige werkplek.

 • Bronbestrijding
  • Werknemers die symptomen hebben van Corona (hoesten, niezen en koorts) of met Corona patiënten in aanraking zijn geweest blijven thuis. Maak hierover praktische afspraken (bij twijfel: thuis blijven);
  • Het bedrijf sluiten voor derden.
  • Regel een reisverbod naar en vanuit risicogebieden voor medewerkers
 • Collectieve maatregelen
  • Hierbij kun je denken aan het structureel desinfecteren van deurklinken, knoppen e.d. waar aanwezigen vaak mee in contact komen.
  • Aanwezigen (medewerkers, gasten, andere werkgevers in het pand) voorlichting geven over Corona.
  • Bij de ingangen overal instructies plaatsen en desinfecterende gel en/of lotion.
  • Geen grote bijeenkomsten organiseren, beperk het aantal vergaderingen.
  • Geen hand meer geven.
  • Contactloos betalen
  • De baliefunctie afschermen van de bezoekers/klanten
 • Individuele maatregelen
  • Afstand houden van anderen (minstens 1,5 meter)
  • Niezen in de elleboog (tip: leg eerst een papieren zakje hierin).
  • Gebruik maken van papieren zakdoekjes (eenmaal gebruiken!)
  • Bij hoesten het gezicht afschermen met een papieren zakdoekje (eenmaal gebruiken!).
  • Bij persoonlijk contact met risicogroepen draag dan persoonlijke beschermingsmiddelen volgens instructie van de RIVM.
  • Sociaal contact zoveel mogelijk beperken.
  • Desinfecteer een wisselwerkplek voor gebruik.
  • Ondersteun medewerkers die als mantelzorger thuis moeten blijven.

Animatiefilm over Corona

Wij hebben vrijblijvend een animatiefilm gemaakt voor onze relaties. U kunt deze gratis downloaden op deze site. Wilt u deze animatie aangepast hebben dan rekenen we hier 50 euro per pagina voor, neem dan via mail contact met ons op. Mail naar: info@aajadvies.nl.

Deze animatie kan vrijblijvend intern worden gebruikt.