Leidinggevenden zijn vaak goed op de hoogte van het primaire proces, maar kennis over de Arbowetgeving ontbreekt. Hoe zit het nou precies met de taken van de leidinggevende? AAJ advies verzorgt voor deze groep praktische en pragmatische training. De volgende vragen komen aan bod:

  • Waar ben je als leidinggevende nu precies verantwoordelijk voor?
  • Wanneer ben je als leidinggevende aansprakelijk?
  • Wat moet een leidinggevende met een RI&E en een plan van aanpak?
  • Waar moet een leidinggevende op letten, hoe kun je toezicht houden (op afstand)?
  • Waarom en hoe moet je inspecties houden en observaties uitvoeren?
  • Moet je als leidinggevende het sanctiebeleid toepassen of moet je veilig gedrag alleen maar stimuleren?
  • Hoe spreek je medewerkers aan op onveilig gedrag?

Het doel van de training is om leidinggevenden in korte tijd vertrouwd te maken met de Arbowet- en regelgeving en hun taken en verantwoordelijkheid die vallen onder deze wetgeving.

De training wordt op maat gemaakt voor uw bedrijf. Minimale duur: 3 uur. Groepsgrootte: 5-15 personen.

Doelgroep zijn personen die leiding geven aan uitvoerend personeel (bijvoorbeeld in de bouw, productie-omgevingen, dienstverlening). De training is met name geschikt voor bedrijven met risicovolle activiteiten of die werken in een risicovolle omgeving.

Interesse? Neem vrijblijvend contact met ons op.