RIE Corona / Covid-19

RIE CornaNu er steeds meer versoepelingen worden doorgevoerd in Nederland, is het belangrijk om pas op te plaats te maken en je voor te bereiden op die mogelijke tweede golf van Corona in Nederland. Als werkgever heeft men een zorgplicht voor gezonde en veilige werkomstandigheden. En ja, daar horen die maatregelen die we nemen tegen Corona besmetting ook tegen. Heeft u al een RIE Corona?
Door deze maatregelen worden echter ook nieuwe risico’s worden geïntroduceerd. Denk hierbij aan thuiswerken, stijl van leidinggeven door Corona of BHV verplichtingen.
Vanzelfsprekend moet je als werkgever deze risico’s  inschatten en hiertegen passende maatregelen nemen.

Wettelijke verplichtingen Corona RI&E

De werkgever heeft zoals gezegd een zorgplicht voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Hiervoor moet de werkgever een actuele RI&E hebben, waar de Corona gevaren en maatregelen een onderdeel van vormen. Dit is de RIE Corona.

De Corona gevaren vallen onder de biologische agentia. Daarom is een verdiepende/aanvullende RIE Corona dan ook verplicht voor elke organisatie!

Aanvullende/verdiepende RIE

 De aanvullende/ verdiepende RI&E Corona is dus een verplicht onderdeel van de RI&E. Deze mag men zelf opstellen. Men kan hierbij gebruik maken van een branche-instrument of een eigen checklist. Maar je kunt de RIE voor Corona laten opstellen door deskundigen. Bovendien, kunt u ook gebruik maken van onze e-learning met RI&E instrument “Corona van RIE naar plan van aanpak.

De aanvullende RIE moet wel getoetst worden conform de Arbowet.

De uitvoering van de aanvullende/verdiepende RIE voor Corona kunnen wij voor u doen of u in woord en daad ondersteunen, inclusief de wettelijke toetsing.

Uitvoeren RI&E inclusief RI&E Corona

De aanpak van Corona heeft in bedrijven een zeer grote impact. Daarom hebben wij een mindmap gemaakt waarin aandachtspunten voor gezond en veilig werken in corona tijden zijn opgenomen. Deze mindmap stellen wij gratis ter beschikking en kunt u hier downloaden zonder verdere verplichtingen. Deze mindmap kunt u goed gebruiken bij het opstellen van de RI&E.

Het is wellicht verstandig om nu uw RI&E opnieuw te maken. Ook hierin kunnen wij u ondersteunen inclusief toetsing of het volledig uitvoeren van de RI&E.

Indien u voor VCA een TRA Corona moet opstellen kunnen wij u hierbij ook adviseren. Deze TRA wordt dan afgestemd op de protocollen geldend voor uw branche en de richtlijnen van het RIVM en veiligheidsregio’s.

 

Webinar "Veilig aan de slag als werkgever tijdens Corona"

In samenwerking met FactorPit organiseren we donderdag 24 juli 2020 om 13.00 een webinar met als titel: “Veilig aan de slag als werkgever tijdens Corona”. De tijdsduur hiervan is 45 minuten.

Kosten webinar

De kosten van deze webinar zijn 15 euro per deelnemer. Voor relaties van AAJ advies en FactorPit is deze webinar gratis. Zij ontvangen een kortingscode, maar dienen zich wel in te schrijven. De deelnemers aan de webinar ontvangen deze deelnamekosten retour als ze bij ons een RI&E of toetsing van de RI&E Corona afnemen.

Algemene informatie

Jouw medewerkers moeten veilig en gezond hun werk kunnen doen. Ook in tijden van corona. Thuis, op locatie of bij derden. Langzaam komen er weer meer mensen op de werkvloer. Na de zomer komen medewerkers terug van vakantie. Misschien zelfs uit het buitenland. Ben je hier op voorbereid? En weet je hoe je je organisatie hier op inricht?

In dit webinar nemen we je mee in een aanpak waarmee je jezelf als preventiemedewerker of werkgever optimaal kunt voorbereiden. Je kunt op basis hiervan je medewerkers goed informeren én weet zeker dat je achteraf bij de Inspectie SZW kunt aantonen dat je de juiste dingen hebt gedaan. In dit webinar vertellen we je hoe dit werkt en welke acties je moet ondernemen: de do’s en don’ts rondom COVID-19-maatregelen.

Kim van Gils is Arbeids- en Organisatieadviseur bij FactorPit en ondersteund werkgevers en HR professionals om een personeelsbeleid te realiseren met maximale impact op gezond en veilig werk.

Hay Janssen is hogere veiligheidskundige bij AAJ Advies en adviseert bedrijven over arbeidsomstandigheden, voert ongevalsonderzoek uit, begeleidt en toetst RI&E’s en verzorgt opleidingen op het gebied van arbo en veiligheid.

U kunt zich inschrijven met behulp van onderstaand aanmeldformulier.