Agressie en geweld

Hoe pak je externe agressie en geweld aan?
Hay Janssen
Hay Janssen

Onze doorgewinterde veiligheidskundige met jarenlange ervaring op het gebied van RI&E's, machineveiligheid en veiligheidsbeleid. Zijn sterke punten zijn het verbeteren van veiligheidsgedrag bij organisaties en het vaststellen van structuren, procedures en werkvoorschriften. Daarnaast weet hij als auditor alles van managementsystemen. Hay is gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige (HVK met registernumer 36554)

Basis Inspectie modules (BIM)

De inspectie SZW geeft aan de hand van de stand van de wetenschap voor intern gebruik door de inspectie basis inspectie modules uit. Recent is de de basis inspectie module externe Agressie en geweld gepubliceerd.

Inhoud BIM externe Agressie en geweld

Deze BIM is als volgt opgebouwd:

  1. Inleiding over het onderwerp en het toezicht
  2. Inspectiemethodiek en de wijze van inspecteren
  3. Dertien inspectievragen en het beoordelen van de risico’s en maatregelen
  4. Toelichting per inspectievraag en mogelijke bevindingen
  5. Bijlage: Hulpvragen per inspectievraag
In deze BIM gaat het dus met name om externe agressie en geweld. Intern valt dit onder ongewenste omgangsvormen. Zie hiervoor de BIM ongewenste omgangsvormen.

Maken beleid

Voor het ontwikkelen van een beleid in relatie tot externe agressie en geweld kan men gebruik maken van deze BIM, maar ook van de door TNO gemaakte wegwijzer voor het beheersen van agressie door derden. Zie hiervoor wegwijzer agressie door derden.

Uitgangspunt voor de BIM is de cyclische aanpak conform onderstaand model.