Opleiding Preventiemedewerker

AAJ advies verzorgt een eendaagse en tweedaagse opleiding Preventiemedewerker. Beide cursussen omvatten de volgende onderwerpen:

  • Basiskennis van de Arbowet
  • Rol van de preventiemedewerker
  • Risico-inventarisatie en -evaluatie en plan van aanpak
  • Werkplekinspectie

Bij de tweedaagse opleiding is dag 1 gelijk aan de eendaagse cursus. Op dag 2 wordt een bedrijfsspecifieke huiswerkopdracht behandeld, worden specifieke onderwerpen afgestemd op de cursisten behandeld en wordt het uitvoeren van een werkplekinspectie geoefend.

De volgende data zijn in 2017 gepland voor de opleiding preventiemedewerker:

  • Dag 1: 03-05-2017 en dag 2 op 23-05-2017 (alleen tweedaagse opleiding)
  • Dag 1: 19-09-2017 en dag 2 op 05-10-2017 (alleen tweedaagse opleiding)

Er is een herhalingsopleiding voor de preventiemedewerker in 2017, de data hiervoor zijn 15-06-2017 en 14-11-2017. De opleiding duurt één halve dag.

Kosten eendaagse opleiding: € 495,- excl. BTW.
Kosten tweedaagse opleiding: € 950,- excl. BTW.
Kosten herhalingsopleiding: € 75,- excl. BTW.

De tweedaagse opleiding is inclusief een gratis bedrijfsbezoek na de opleiding van maximaal 2 uur. De plaats van de opleiding wordt zoveel mogelijk afgestemd met de cursisten.

De tweedaagse opleiding kan ook worden gecombineerd met een toetsing of uitvoering van een RI&E.