AAJ advies, gevestigd aan Grogterberg 19, 6595 BN Ottersum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens AAJ advies:

Grogterberg 19,
6595 BN Ottersum

Telefoon: 0031485540284

Functionaris gegevensbescherming.

H.B. Janssen is de Functionaris Gegevensbescherming van AAJ advies. Hij is te bereiken via hay@www.aajadvies.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

AAJ advies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Gegevens werkgever
 • Voor- en achternaam medewerkers
 • Functie in uw bedrijf.
 • Geslacht
 • Adresgegevens (zakelijk indien nodig/gewenst privé)
 • Telefoonnummer (zakelijk indien nodig/gewenst privé)
 • E-mailadres (zakelijk indien nodig/gewenst privé)
 • Locatiegegevens van de werkgever indien nodig privé
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Zakelijk Bankgegevens

Klachten

Vanzelfsprekend kunt u over het privacy beleid een klacht indienen bij ons, wij zullen dit adequaat afhandelen.

AAJ advies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

AAJ advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Info@www.aajadvies.nl

Bovenstaande is een samenvatting van ons privacybeleid, lees hier het volledige privacybeleid van AAJ advies: AAJ advies privacy 26-05-2018