Wellicht werkt u ook met Diisocyanaat?!

Picture of Hay Janssen
Hay Janssen

Onze doorgewinterde veiligheidskundige met jarenlange ervaring op het gebied van RI&E's, machineveiligheid en veiligheidsbeleid. Zijn sterke punten zijn het verbeteren van veiligheidsgedrag bij organisaties en het vaststellen van structuren, procedures en werkvoorschriften. Daarnaast weet hij als auditor alles van managementsystemen. Hay is gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige (HVK met registernumer 36554)

Wat zijn diisocyanaten?

Diisocyanaten zijn stoffen die bij mensen een allergie kunnen veroorzaken, zoals bijvoorbeeld huidallergieën of astma.  Mensen kunnen gesensibiliseerd worden voor een mogelijke blootstelling door herhaaldelijk gebruik waardoor later de geringste blootstelling al heftige allergische klachten kan geven. 

Voor produkten die meer dan 0,1% diiscocyanaten bevatten geldt dat ze moeten zijn voorzien van een waarschuwing door de fabrikant: “per 24 augustus  2023 moet voor industrieel of beroepsmatig gebruik een passende opleiding zijn voltooid”.

Diisocyanaten zitten in zeer veel stoffen en zijn alleen gevaarlijk als ze nog niet zijn uitgehard.  Diisocyanaten zitten bijvoorbeeld in:

Purschuim; PUR coatings twee componenten, PU kit/lijm of harsen, PU gietvloeren, PU vloerenlakken en -lijmen, betonreparatiemiddelen, twee componenten PUR schuim voor na isolaties, 2 componenten polyurethaan coatings.

Hoe kan ik veilig werken met diisocyanaten?

Je wordt blootgesteld als je werkt met niet uitgeharde diisocyanaten via de huid, inademing of inslikken. Het beste is dus om te kijken of er een ander veiliger product is. Vermijd elke blootstelling voor jezelf én je collega’s via inademen, huid  of inslikken, volg hierbij altijd de arbeidshygiënische strategie.

Bij het werken met diisocyanaten altijd werken met lange mouwen (ook de pols moet bedekt zijn), lange broek, veiligheidsbril of gelaatsscherm en chemisch resistente handschoenen. Bij het verfspuiten gebruik de juiste adembescherming en vloeistofdichte overall. Raadpleeg voor de keuze van de PBM altijd het actuele veiligheidsinformatieblad van de fabrikant.

Opleiding is verplicht

De werkgever moet de medewerkers die werken met producten met meer dan 0,1% diisocyanaat opleiden volgens zeer strikte richtlijnen. Zoals gezegd deze verplichting gaat in op 24 augustus 2023. Voor de diverse soorten producten zijn ook diverse opleidingen voorgeschreven.

Er zijn enkele mogelijkheden voor de opleiding:

1. individueel een specifieke e-learning volgen.

2. in een groep een specifieke e-learning volgen

3. klassikaal door een hiervoor opgeleide trainer.

De verplichting om dit uit te voeren ligt volledig bij de werkgever. De opleiding is 5 jaar geldig. De te behandelen onderwerpen in de opleiding zijn strikt in de wet voorgeschreven en het moet aantoonbaar zijn dat de opleiding met succes is afgerond. Zie voor meer informatie: https://www.safeusediisocyanates.eu/

Meer informatie?