RI&E laten uitvoeren door deskundigen.

De RI&E laten uitvoeren is maatwerk. Een RI&E maken is geen standaard werk, de RI&E moet namelijk afgestemd zijn op uw bedrijf, uw werkzaamheden en de specifieke risico’s binnen uw werkgebied. U ontvangt van ons een RI&E-rapportage in pdf, inclusief een wettelijke toetsing en een volledig uitgewerkt plan van aanpak in Excel. Risico's inschattenWij voeren uw arbo RI&E uit met ons PlanVanAanpak®, een overzichtelijk rapportagesysteem dat door ons zelf ontwikkeld is. Dit maatwerksysteem biedt onbeperkte mogelijkheden voor het invoeren en rapporteren van bevindingen. Het systeem maakt een passende rapportage mogelijk voor ieder soort RI&E én maatwerk voor de opdrachtgever. Uw RI&E kan indien gewenst worden aangevuld met een taakrisicoanalyse (TRA) of een gedetailleerde functie-RI&E afgestemd op de eisen van VCA of OHSAS of een aanvullende RI&E. Indien gewenst kunnen we ook gebruik maken van een (erkend) branche-instrument en kan de RI&E worden gecombineerd met andere doelstellingen, zoals het opzetten van een arbomanagementsysteem.

Vangnetregeling of maatwerkregeling?

Als het bedrijf een maatwerkregeling heeft voor de arbodienstverlening kunnen wij uw RI&E  en/of toetsing voor u uitvoeren. Bij een maatwerkregeling worden de verplichte taken voor de arbodienstverlening (basiscontract) bij één of meerdere geregistreerde kerndeskundigen. Hiervoor is schriftelijke toestemming van de OR/PVT nodig. Dit kan ook via de voor u geldende CAO geregeld zijn. Is er geen schriftelijke toestemming van de OR/PVT of de CAO dan valt het bedrijf onder de zogenaamde vangnetregeling en dienen bovenstaande taken te worden afgenomen bij een gecertificeerde arbodienst.  

Hoe voeren wij een RI&E uit?

Zoals gezegd een RI&E maken is maatwerk afhankelijk van uw wensen en de risico’s binnen uw organisatie. Maar minimaal doen we altijd het volgende:
 1. Documentbeoordeling, waarbij de voor arbo relevante documentatie en registratie doornemen.
 2. Onderhoud met relevante sleutelpersonen voor arbeidsomstandigheden. Denk hierbij aan management, personeelsvertegenwoordiging, preventiemedewerker, personeelsmanagement en technische dienst.
 3. Tevens wordt bij de bedrijfsarts en de vertrouwenspersoon informatie opgevraagd over arbeidsgebonden risico’s
 4. Ronde door het bedrijf. Hierbij wordt gesproken met de direct leidinggevenden en ad hoc medewerkers. Waar mogelijk worden foto’s genomen van aangetroffen gevaren.
 5. Bespreken van het concept rapport van de RI&E met de verantwoordelijken.
 6. Toetsen van de RI&E volgens Arbowet en -regelgeving.
 7. Opleveren definitieve, getoetste rapportage met een SMART plan van aanpak in Excel aan de opdrachtgever. Vanzelfsprekend ontvangt de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging  rechtstreeks een rapport conform arbowetgeving.
Uw RI&E wordt uitgevoerd door een gecertificeerde kerndeskundige.

Maatwerk RI&E

De RI&E kan worden aangevuld met een workshop om beleidsmatige speerpunten te bepalen. Andere mogelijkheden zijn een enquête over specifieke onderwerpen of meerdere gesprekken met groepen medewerkers.

Fasen in het bespreken van het RI&E rapport.

Bij grotere bedrijven kan het concept RI&E rapport in diverse stappen worden besproken met betrokkenen. Wij maken hierbij gebruik van de volgende stappen:
 1. Bespreken van het 1e concept met de verantwoordelijke directe leidinggevende en preventiemedewerker.
 2. Het voorlopig concept bespreken met de bestuurder van de organisatie.
 3. Het definitief concept bespreken met de ondernemingsraad.
 4. Presentatie van het definitief RI&E rapport aan de bestuurder en ondernemingsraad.
De te gebruiken fasen worden afgestemd met de opdrachtgever.

De RI&E en de preventiemedewerker

De RI&E is een ideaal coachingstraject om uw preventiemedewerker op te leiden of om de preventiemedewerker intern een bijscholing te geven.

In zijn eigen praktijk leggen we dan de arbowetgeving uit en de implementatie hiervan in de praktijk.

Hij leert de valkuilen bij het uitvoeren van inspecties en de RI&E.