Ontruimingsplan en bedrijfsnoodplan

Heeft u hulp nodig bij het opstellen of actualiseren van uw BHV organisatie? AAJ advies kan u ondersteunen bij alle facetten hiervan.

BHV RI&E

De basis voor uw bhv organisatie wordt omschreven in uw VGW brede RI&E. In uw RI&E zijn de restrisico’s omschreven waar uw BHV’ers rekening mee moeten houden en voor opgeleid moeten zijn. Indien gewenst maken wij een specifieke BHV RI&E om uw bhv organisatie door te lichten.

bedrijfsnoodplan treedt in werking bij brandBedrijfsnoodplan

Een gedegen bedrijfsnoodplan opstellen is een lastige klus. In het plan legt men vast hoe men zich voorbereidt op calamiteiten en hoe met calamiteiten om te gaan. Het bevat alle informatie, maatregelen en voorzieningen om – volgens van tevoren opgestelde procedures – bij ongevallen, calamiteiten en incidenten de directe schade te kunnen minimaliseren en adequate spoedeisende hulp te kunnen verlenen, totdat de externe hulpverleningsdiensten zijn gearriveerd.

Ontruimingsplan

Een ontruimingsplan maakt onderdeel uit van een bedrijfsnoodplan. Het beschrijft wat er precies moet gebeuren in geval van nood om zo veel mogelijk mensen veilig uit het gebouw te krijgen. Een vluchtplan is weer onderdeel van een ontruimingsplan. Het is een plan om te kunnen vluchten, bijvoorbeeld door middel van vluchtplattegronden aan de muur.

Wilt u bespreken hoe wij u hierbij kunnen ondersteunen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.