Laten uitvoeren RI&E of RI&E laten toetsen?

Tevreden medewerkers zijn productieve medewerkers ook door een RI&E

Ieder bedrijf, dat medewerkers in dienst heeft, moet in een RI&E (laten) onderzoeken of het werk risico’s kan opleveren voor de veiligheid en gezondheid van de medewerkers. Dit onderzoek is wettelijk verplicht en heet een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Maar moet je de RI&E laten uitvoeren, zelf de RI&E doen of de RI&E uitbesteden?

Wellicht wil je alleen de RI&E laten toetsen door een gecertificeerde kerndeskundige? Boven 25 medewerkers is dit verplicht.

Functie RI&E / TRA (taak risico analyse)

Of wilt u een gedetailleerde TRA (taak risico analyse) laten opstellen van een project, taak of functie?

Wij kunnen hierbij ondersteunen bij het uitvoeren of toetsen. Onze rol hierin kan coachend zijn, maar ook uitvoerend.

Aanvullende RI&E
Uitvoeren RI&E
RI&E Toetsen
Taak Risico Analyse
ri&E uitvoeren
Werkplekinspecties

Hoe vaak een RI&E uitvoeren?

De wetgever stelt dat de RI&E actueel en volledig moet zijn, maar wat houdt dit eigenlijk in? Wanneer moet u de RI&E laten updaten?

De RIE moet worden aangepast als de arbowetgeving (wezenlijk) is gewijzigd,  uw organisatie is gewijzigd of uw processen of arbeidsmiddelen zijn gewijzigd. Maar ook moet u de RI&E herzien als uw verzekering of managementsysteem eisen stelt aan de actualiteit van de RI&E.

Het beste is om jaarlijks te beoordelen of de RI&E nog voldoende actueel en volledig is. Maak hiervoor jaarlijks een directiebeoordeling voor arbo.

Uitvoeren aanvullende RI&E

Voor een aanvullende (ook wel verdiepende) RI&E zijn dure metingen vaak niet nodig, men mag de risico’s inschatten, als dit niet voldoende is of niet mogelijk is moet men echter wel metingen uitvoeren.

Het uitvoeren van een aanvullende RI&E of VGW brede RI&E is maatwerk, het resultaat moet voldoen aan de wetgeving, maar het resultaat ook aan uw verwachtingen/doelstellingen voldoen.

Het resultaat van een inventarisatie van ons is altijd een volledig rapport én een excelbestand met een concreet plan van aanpak van alle bevindingen. Het overtypen van bevindingen en adviezen is dus verleden tijd.

RI&E en management

Onze rapportage bevat ook managementinformatie over arbeidsomstandigheden. Waar liggen de grootste gevaren en wat zijn de belangrijkste basisrisicofactoren in uw bedrijf?

 

Zelf RI&E uitvoeren

Wilt u de RI&E zelf uitvoeren met behulp van een branche-instrument of met eigen instrumenten? Dat is natuurlijk heel goed, maar besef dat bedrijfsblindheid, tijdsgebrek, onvoldoende kennis van de arbowet, interne belangen of gezagsverhoudingen een minder goed beeld in de RI&E kunnen geven.

Wilt u daarom een onafhankelijke deskundige als coach bij de RI&E of voor de toetsing van de RI&E? Wij begeleiden u vanaf de start van de RI&E en zorgen zelf voor de wettelijke toetsing van de RI&E (indien noodzakelijk).