Wanneer de RI&E Toetsen?

Bedrijven met meer dan 25 werknemers of als u gebruik maakt van een niet erkende RI&E moeten hun RI&E laten toetsen door een gecertificeerde kerndeskundige. Een RI&E toetsen volgens de arbowet is niet zo eventjes gedaan.

Wij kunnen voor u deze wettelijk verplichte toetsing van uw RI&E uitvoeren. De toetsing wordt uitgevoerd door één van onze gecertificeerde kerndeskundigen. Het resultaat van de toetsing RI&E is een toetsingsverslag, met bevindingen en aanbevelingen betreffende de RI&E van arbeidsomstandigheden binnen uw organisatie. Tevens ontvangt u een managementsamenvatting over de RI&E.

Vangnetregeling of maatwerkregeling?

Als het bedrijf een maatwerkregeling heeft voor de arbodienstverlening kunnen wij uw RI&E  en/of toetsing voor u uitvoeren. Bij een maatwerkregeling worden de verplichte taken voor de arbodienstverlening (basiscontract) bij één of meerdere geregistreerde kerndeskundigen. Hiervoor is schriftelijke toestemming van de OR/PVT nodig. Dit kan ook via de voor u geldende CAO geregeld zijn.

Is er geen schriftelijke toestemming van de OR/PVT of de CAO dan valt het bedrijf onder de zogenaamde vangnetregeling en dienen bovenstaande taken te worden afgenomen bij een gecertificeerde arbodienst.

Bedrijfsbezoek in het kader van de toetsing

Een bedrijfsbezoek is een belangrijk deel van de toetsing RI&E en bestaat uit een onderhoud met de preventiemedewerker, directie en/of personeelsvertegenwoordiging en een korte ronde door het bedrijf.

Bij voorkeur voeren wij het bedrijfsbezoek in het kader van de toetsing van de RI&E uit vóór de start van het uitvoeren van de RI&E. Op deze wijze kunnen wij u nog behulpzaam zijn met tips en aandachtspunten voor het uitvoeren van de RI&E en kunnen wij de uitvoerenden coachen bij de RI&E.

Wilt u weten of een toetsing van uw RI&E verplicht is? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs, of raadpleeg deze pagina op rie.nl.

Pre toets van uw RI&E

Als wij een RI&E toetsen brengen we als de RI&E niet voldoende volledig en betrouwbaar is een pre toets uit. Deze pre toets bevat aanbevelingen voor het verbeteren van uw RI&E. Als u de aanbevelingen in deze pre toets heeft opgenomen in uw RI&E en plan van aanpak ontvangt u van ons de formele toetsingsbrief.

Schriftelijke toetsing RI&E

In principe doen wij geen schriftelijke toetsing van de RI&E. Wij kunnen dan niet goed beoordelen of uw RI&E inderdaad alle mogelijke gevaren van het bedrijf omschrijft. Want tenslotte hebben we dan niets gezien, gehoord of gevoeld in het bedrijf…

Wie mag een RI&E formeel toetsen?

Alleen gecertificeerde kerndeskundigen mogen een RI&E toetsen. Dit zijn gecertificeerde:

  • Hoger veiligheidskundigen
  • Bedrijfsartsen
  • Arbeidshygiënisten
  • Arbeids- en organisatieadviseurs.

Als wij uw RI&E mogen toetsen moet u wel voldoen aan de maatwerkregeling conform Arbowet.

Hoe vaak toetsen?

Een RI&E moet altijd worden getoetst als dit volgens de wet noodzakelijk is. Moet dit dan ook bij kleinere wijzigingen? Formeel wellicht wel, maar praktisch is dit niet zinvol. Maak hierover met ons praktische, efficiënte afspraken.