Training ‘Bewustwording veiligheid’

De training ‘Bewustwording veiligheid’ is bedoeld voor werknemers en leidinggevenden die risicovolle werkzaamheden moeten uitvoeren. Zij zijn zich vaak niet bewust van de consequenties van onveilige gedragingen en handelingen.

te hard rijden in het magazijnHet doel van deze training is om werknemers én leidinggevenden inzicht te geven in de mogelijke gevaren op de werkplek. De risico’s die het werk met zich meebrengt worden ingeschat en de cursisten worden bewust gemaakt van hun rol bij veilig werken op de werkplek.

De onderbewuste beslismethodieken en de gevolgen die verkeerde beslissingen en verkeerd gedrag kunnen hebben worden uitgelegd, want veel beslissingen worden in ons onderbewuste genomen!

Rol Leidinggevende bij veiligheidsgedrag

Dat medewerkers opdrachten horen én begrijpen wil nog niet zeggen dat ze deze ook kunnen uitvoeren! Elke leidinggevende dient zich dit altijd te realiseren.  De leidinggevende moet de karakters van zijn medewerkers kennen en hierop inspelen, om ze effectief te kunnen beïnvloeden. Maar de leidinggevende moet ook de vaardigheden van zijn mensen weten, om ze optimaal in te kunnen zetten.

De training wordt afgestemd op de specifieke wensen en doelstellingen van het bedrijf. De duur van de training is bij voorkeur 2 dagdelen, maar wordt in overleg met de opdrachtgever vastgesteld. De training wordt incompany bij de opdrachtgever gegeven.

Vanzelfsprekend kunnen wij ook onze bijdrage leveren bij veiligheidsdagen of het verzorgen van toolboxen over dit onderwerp.