Geluid en trillingen

Wij kunnen voor u een beoordeling maken van schadelijk lawaai op de werkplek. Hierbij maken wij gebruik van NEN EN ISO 9612 – Akoestiek – Bepaling van de blootstelling aan geluid op de werkplek. Aan de hand van metingen en overige gegevens brengen wij adviezen uit over maatregelen ter reductie van de lawaaiblootstelling. Hierbij volgen wij de wettelijk verplichte arbeidshygiënische strategie.

Daarnaast kunnen wij beoordelen op welke plaatsen medewerkers blootgesteld worden aan hand-arm- en lichaamstrillingen en hoe hoog de blootstellingsniveaus zijn. Aan de hand van deze inventarisatie zullen wij adviezen geven over maatregelen ter reductie van de trillingsblootstelling.

Wij verzorgen ook voorlichting op het gebied van schadelijk geluid en trillingen. Ook kunnen wij u  helpen bij het opzetten van een goed voorlichtingsprogramma.