Bij een VGW brede RI&E worden niet direct alle aanvullende RI&E’s uitgevoerd. Dit is formeel wel verplicht, maar als men start met een RI&E weet men vaak nog niet wat allemaal de risico’s zijn. Dit blijkt pas als men de RI&E uitvoert. In het plan van aanpak wordt dan aangegeven welke aanvullende RI&E’s noodzakelijk zijn om uit te voeren.

In een aanvullende RI&E (ook wel verdiepende RI&E genoemd) wordt een wettelijk verplicht onderwerp – zoals gevaarlijke stoffen of machineveiligheid – verder uitgediept op mogelijke risico’s en verbetermaatregelen. AAJ advies kan o.a. de volgende aanvullende RI&E’s voor u uitvoeren en toetsen:

 • Gevaarlijke stoffen
 • Geluid
 • Beeldschermwerk
 • Machineveiligheid
 • Niet CE-gemarkeerde machines
 • Explosieve atmosferen (ATEX)
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 • Mechanische trillingen
 • Straling: Ioniserende en Niet ioniserende straling (Lasers, HB LED, UV)
 • Biologische agentia
 • Bijzondere groepen: zwangeren, jeugdigen.

In onze VGW brede RI&E geven wij aan of én welke aanvullende RI&E verplichtingen er voor een organisatie gelden. Deze worden in het plan van aanpak van uw organisatie dan opgenomen.

Tranining machine RI&E

Voor machineveiligheid kunnen wij ook een incompany training organiseren voor uw preventiemedewerker of onderhoudspersoneel over machine veiligheid en de machine RI&E. U leert hierbij zelf om risico’s bij machines te inventariseren en te evalueren. Een werkgever dient voor al zijn arbeidsmiddelen een RI&E te hebben, want hij is verantwoordelijk voor de veiligheid op de werkplek.