Gedrag en veilig werken

gedrag en veilig werken in het magazijnOndanks alle voorzorgsmaatregelen op technisch en organisatorisch gebied gebeuren toch steeds ongevallen in bedrijven. Een van de belangrijkste factoren is het gedrag van de medewerkers (van zowel leidinggevenden als operationele medewerkers).

Hoe krijg je als organisatie hier grip op?

Leidinggeven en voorbeeld gedrag

De leidinggevende is voor de medewerkers een voorbeeld voor veilig werken, zijn medewerkers kopiëren zijn gedrag of het nu goed of fout is. Als leidinggevende moet je altijd aandacht besteden aan veiligheid, want elke misstap wordt gezien door zijn medewerkers én vooral onthouden!

De leidinggevende dient dus een flinke portie zelfkennis te hebben voor wat betreft veiligheid!

Gedrag medewerkers

Onveilig gedrag door medewerkers kan zich in vele vormen uiten:

  • Het overbruggen over verwijderen van beveiligingen
  • Slechte orde en netheid
  • Niet werken volgens instructies
  • Zich niet houden aan afspraken
  • Veel (ongeoorloofd) verzuim
  • ……..

Informele leider

De leidinggevende moet weten wie op zijn afdeling de informele leider is bij de medewerkers, hij/zij stuurt de ploeg aan. Welliswaar informeel, maar hij is wel bepalend voor het gedrag van de ploeg. Gedrag en veilig werken wordt mede door hem bepaalt.

De informele leider moet je dus kennen, met al zijn sterke en zwakke punten.