Fysieke ergonomie

Tillen, duwen, trekken, repeterende handelingen, staan of langdurig zitten en beeldschermwerk; het zijn allemaal factoren die kunnen zorgen voor fysieke overbelasting op de werkplek.

Ergonomie streeft naar het zodanig ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, technische systemen en taken dat de veiligheid, de gezondheid, het comfort en het doeltreffend functioneren van mensen wordt bevorderd.

AAJ advies kan u door middel van voorlichting en gerichte werkplekonderzoeken adviezen geven over ergonomische werkhoudingen en werkplekinrichtingen. Uw medewerkers worden zich meer bewust van de arborisico’s van o.a. beeldschermwerk en fysieke belasting. Ook leren zij klachten onderkennen die het gevolg zijn van hun werk en in de praktijk dergelijke risico’s te vermijden.