Ongevalsonderzoek

Te vaak wordt gezegd dat de oorzaak van een ongeval een “manfout” is en wordt daarmee het “ongevalsonderzoek” afgerond.

ongevalsonderzoek: veiligheidspal is vastgezetTe weinig wordt gekeken naar de achterliggende ongevalsoorzaken. Zijn er fouten gemaakt in de werkvoorbereiding, opleiding, organisatie of toezicht?

Een goed onderzoek spoort deze oorzaken op. Ook incidenten zonder grote schade of letsel zijn het vaak waard om goed onderzocht te worden, omdat het de volgende keer wel “raak” kan zijn.

Onderzoeksmethoden

Wij kunnen bij een ongevalsonderzoek  gebruik maken van de Tripod methode, BowTieXP of Blackbox. Directe oorzaken worden hierbij gerelateerd aan de achterliggende oorzaken –  de basisrisicofactoren. In de rapportage met de uitkomsten van het ongevalsonderzoek worden maatregelen ter verbetering voorgesteld aan de organisatie.

Ongevallen melden aan inspectie SZW

Ernstige ongevallen moeten gemeld worden aan de Inspectie SZW. Het gaat hierbij om ongevallen met dodelijke afloop, ongeval met ziekenhuisopname (met overnachting) en kans op blijvend letsel.

Als een werkgever een meldingsplichtig ongeval niet direct meldt, dan kan hij hiervoor een boete krijgen van maximaal € 50.000. Bij twijfel altijd een ongeval melden aan de inspectie SZW, zij geven dan direct aan of het inderdaad meldingsplichtig is.