Werkplekinspectie voor het houden van toezicht

Als werkgever moet men aantoonbaar toezicht houden op het veilig en gezond uitvoeren van de werkzaamheden. werkplekinspectieEen werkplekinspectie of een observatie op de werkplek is hierbij een goed hulpmiddel.

De werkplekinspectie of -observatie kan door een direct leidinggevende, een collega leidinggevende of een medewerkers worden uitgevoerd.

Checklist werkplekinspectie

Het is handig als inspecties worden uitgevoerd met behulp van een checklist die op maat is gemaakt voor de werkzaamheden en/of werkomgeving. Ook is het digitaliseren van de inspecties een goede ontwikkeling, waarbij bijvoorbeeld met de smartphone inspectie kunnen worden uitgevoerd, eventueel direct aangevuld met foto’s van de geconstateerde knelpunten. Het nadeel van een checklist is dat men zich beperkt tot de aandachtspunten op de checklist.

Toezicht en werkplekinspecties

Dankzij werkplekinspecties kan een werkgever bewijzen dat hij toezicht houdt op veilig werken. Deze aantoonbaarheid kan er voor zorgen dat bij ernstige ongevallen de werkgever een lagere boete krijgt.

Digitale formulieren

Wij kunnen u begeleiden bij het opzetten van een (digitaal) inspectiesysteem en wij kunnen uw medewerkers ondersteunen bij het uitvoeren van de inspecties. Ook kunnen wij u verder helpen met de opvolging naar mogelijke verbetermaatregelen en/of toolboxen.

Trends

Belangrijk bij inspecties is het meetbaar maken van de resultaten. Hierdoor kan men trends ontdekken en hierop gaan bijsturen in het beleid.

Uw beleid is mede bepalend voor de inhoud en vorm van de werkplekinspectie.