Persoonlijke beschermingsmiddelen

Indien gevaar voor de veiligheid of de gezondheid van een werknemer op de arbeidsplaats aanwezig is of kan ontstaan, zijn voor de werknemers die aan dat gevaar blootstaan of kunnen blootstaan, persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) in voldoende aantal beschikbaar.

De werknemer dient deze persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken. PBM dienen onderhouden, gerepareerd en schoon te worden gehouden. Als PBM versleten zijn zo nodig vervangen te worden voor een goed functioneren. Want PBM zijn het laatste redmiddel voor hem!

RI&E PBM

Het verstrekken van de PBM dient gebaseerd te zijn op een RI&E van de gevaren die niet met andere middelen vermeden kunnen worden. Voor een goede keuze van de PBM moet men de vanuit de RI&E gestelde eisen vergelijken met de mogelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Op basis hiervan dient men dan formeel een keuze maken. Want een foute keuze betekent wellicht onvoldoende bescherming!

Vanzelfsprekend moeten de PBM afgestemd zijn op de persoonlijke eigenschappen van de medewerkers.

Wij kunnen u ondersteunen bij het opstellen van een RI&E persoonlijke beschermingsmiddelen.

Eisen PBM

In alle gevallen moet een persoonlijk beschermingsmiddel:

  • geschikt zijn voor de te vermijden gevaren, zonder zelf een vergroot gevaar in te houden;
  • beantwoorden aan de bestaande omstandigheden op de arbeidsplaats;
  • afgestemd zijn op de ergonomische eisen en de vereisten met betrekking tot de gezondheid van de werknemers;
  • na de nodige aanpassingen geschikt zijn voor de drager.

De keuze van een persoonlijk beschermingsmiddel en de wijze waarop de PBM gebruikt moet worden hangt o.a. af van:

  • met name wat betreft de duur van het dragen,
  • de ernst van het gevaar,
  • de frequentie van de blootstelling aan het gevaar
  • de kenmerken van de arbeidsplaats van iedere werknemer afzonderlijk
  • de doelmatigheid van het persoonlijk beschermingsmiddel.

Let op: een persoonlijk beschermingsmiddel is in beginsel bestemd voor gebruik door één persoon!

Indien de omstandigheden vereisen dat een persoonlijk beschermingsmiddel door meer dan één persoon gebruikt wordt, worden doeltreffende maatregelen genomen. Want voor de verschillende gebruikers mogen geen gezondheids- of hygiëneproblemen ontstaan.