Risicomanagement, beheers uw risico’s

Met onze jarenlange ervaring in het adviseren en begeleiden van bedrijven op het gebied van veiligheid kunnen wij u ondersteunen. Risicomanagement begint bij jezelf, dit geldt niet alleen voor de man op de vloer, maar ook zeker ook voor het management.

Inzicht in risico’s

risicomanagement meer dan iso en ohsasHet continu beheren van risico’s is belangrijk voor bedrijven. Een organisatie moet dan risico’s identificeren en beoordelen door middel van risicomanagement. Dit kan zich richten op alle facetten van de organisatie, denk hierbij aan financiële risico’s, aan projectrisico’s, maar ook aan risico’s met betrekking tot veiligheid en arbeidsomstandigheden.

Wij kunnen u begeleiden bij het opzetten van een risicomanagementsysteem. Het systeem kan worden opgezet conform NEN-ISO 31000:2009 nl ‘Risicomanagement – Principes en richtlijnen’.

Grafische weergave

Daarnaast maken wij gebruik van de BowTie systematiek (vlinderdas) om risico’s en de te nemen maatregelen te inventariseren, te beoordelen en te beheersen. Door middel van grafische weergave van gevaren en de effectiviteit van barrières ziet men in één oogopslag de aandachtspunten.

De bowtie helpt bij het  visualiseren van de bedreiging voor uw bedrijf én de beste oplossingen om de gevolgen te beperken. De bowtie kan tevens bij interne audits en inspecties worden gebruikt, de resultaten hiervan kunnen dan in het schema worden weergegeven.