Gevaarlijke stoffen in huis, en dan?

Gevaarlijke stoffen, onverwachte snelle blootstellingAls werkgever heeft u vele verplichtingen in relatie met gevaarlijke stoffen waarbij wij u kunnen helpen. Om te voldoen aan deze wettelijke verplichtingen rondom moet het volgende worden ingevuld:

Blootstellingsbeoordeling:

Wij kunnen de mogelijke blootstelling in kaart te brengen. Op basis van beoordelingen en/of metingen wordt een uitspraak gedaan of de situatie voldoet aan de geldende grenswaarden. De verdiepende RI&E voeren wij voor u uit met gecertificeerde kerndeskundige.

Registratie:

Wij kunnen een register gevaarlijke stoffen opstellen. Voor CMR stoffen wordt een uitgebreider register opgesteld.

CMR-stoffen:

Wij kunnen u begeleiden bij het voldoen aan de aanvullende registratieverplichtingen die gelden voor het werken met CMR-stoffen

Instructie en voorlichting:

Wij kunnen instructies, voorlichtingsprogramma’s en toolboxen opstellen op het gebied van gevaarlijke stoffen. Ook kunnen wij werkplekinstructiekaarten (WIK) of taakinstructiekaarten (TIK) voor u maken.

Planmatige aanpak

AAJ advies kan voor u een plan van aanpak opstellen voor uw gevaarlijke stoffen. Wij nemen met u alle stappen door die u moet nemen om te kunnen voldoen aan de wet- en regelgeving en stellen een overzichtelijk en praktisch plan van aanpak op. Dit u geeft duidelijkheid en overzicht in de activiteiten én in de kosten van het project.