TaakRisicoAnalyse (TRA)

Als standaardprocedures, voorschriften en werkplekinstructies ontbreken voor bepaalde risicovolle taken, dan moet een TaakRisicoAnalyse (TRA) worden opgesteld. De TRA is een in detail uitgewerkte RI&E.

Inzicht in risico’s per taak

Met een TRA krijgt een bedrijf goed inzicht in de gevaren en risico’s van de diverse taken en activiteiten van de medewerkers. Te vaak nemen we in de praktijk aan dat de risico’s wel bekend zijn en veronderstellen we dat door de medewerkers wel de juiste maatregelen worden genomen.

Het opstellen van een goede taakrisicoanalyse (TRA) is een vak apart. Want eerst moet u inzicht hebben de diverse functies in de organisatie en de risicovolle taken die de functies hebben. Maar vaak is dit nog te globaal en dienen taken onderverdeeld te worden in deeltaken.

Van al die taken of deeltaken bepaalt men de mogelijke gevaren en vervolgens de risico’s en de te nemen maatregelen.

Lees hierover meer in “wat is de relatie tussen de RI&E en TRA en LMRA?

Voldoen aan zorgplicht

Dankzij een goede TRA kan een werkgever aantonen dat hij actief bezig is met het inventariseren van risico’s en het nemen van maatregelen, maar ook met het verstrekken van PBM en het geven van voorlichting. Want in een TRA wordt dit allemaal besproken.

TaakRisicoAnalyse en VCA

Het uitvoeren van TRA’s is een vast onderdeel van VCA-certificering, want de RI&E moet bij VCA-certificering functie gericht zijn en dat kan goed met een TRA worden gecombineerd.

Voor projecten moeten TRA’s altijd worden aangevuld met specifieke taken, gevaren of risico’s voor dat project.

Wij kunnen TRA’s voor u opstellen of u begeleiden bij het opstellen van de TRA’s, zodat u er zelf mee aan de slag kunt.

Workshop taakrisicoanalyse

Vanzelfsprekend kunnen wij voor u een incompany workshop over de taakrisicoanalyse verzorgen. Hiermee kunnen uw medewerkers zelf uiteindelijk een TRA opstellen.