De TRA (Taak Risico Analyse)

Waar moet je op letten als je een TRA (taak risico analyse opstelt?
Picture of Hay Janssen
Hay Janssen

Onze doorgewinterde veiligheidskundige met jarenlange ervaring op het gebied van RI&E's, machineveiligheid en veiligheidsbeleid. Zijn sterke punten zijn het verbeteren van veiligheidsgedrag bij organisaties en het vaststellen van structuren, procedures en werkvoorschriften. Daarnaast weet hij als auditor alles van managementsystemen. Hay is gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige (HVK met registernumer 36554)

Inleiding

Als een incident is gebeurt vraagt de Arbeidsinspectie of de rechter “Is er voor deze activiteit” een RI&E? Vaak is dan het antwoord nee! Is de TRA hiervoor een oplossing? Ja, maar dan moet de TRA wel voldoen aan de eisen die gelden voor de RI&E en als we eerlijk zijn is dat meestal niet het geval bij de TRA’s die gebruikt worden in VG plannen.

Er zijn standaard TRA’s in VG plannen die de meest voorkomende werkzaamheden behandelen, maar elk project heeft specifieke taken die alleen bij het project gelden en die moeten ook in de project TRA worden opgenomen. Soms moet je ook ad hoc zelf een TRA opstellen voor een incidentele klus die risicovol is of bij gewijzigde omstandigheden.

Uiteindelijk is het doel van de TRA om voor (standaard) activiteiten gevaren en risico’s in te schatten en op basis hiervan maatregelen in een plan van aanpak voor dat project te bepalen om veilig te kunnen werken. Want een RIE is pas compleet als er ook een plan van aanpak bij is. De RI&E dient tenslotte volledig, actueel en betrouwbaar te zijn.

Opstellen van een TRA (Taak Risico Analyse)

De belangrijkste stappen en aspecten van een TRA voor risicovolle activiteiten zijn:

1. Identificatie van risicovolle taken:
Begin met het identificeren van de risicovolle taken en deeltaken die moet worden uitgevoerd.
Betrek bij het opstellen van een TRA altijd enkele mensen die de taak daadwerkelijk gaan uitvoeren, evenals eventuele technische en/of veiligheidsdeskundigen.
2. Voorbereiding en informatie verzamelen
Ga bij voorkeur kijken op de plaats waar het werk gaat plaatsvinden. Zorg dat informatie zoals technische tekeningen en instructies beschikbaar zijn.

Worden bij de uitvoering risicovolle activiteiten geconstateerd die niet in de opgestelde TRA staan, maak dan samen ad hoc een TRA voor die (deel-)activiteit.
3. Risico-identificatie en -analyse:
Breng vooraf systematisch de risicovolle activiteiten, gevaren en risico’s in beeld, wij doen dit vaak met het opstellen van een mindmap.


Bepaal mede op basis van de achterliggende oorzaken de te nemen beheersmaatregelen.
4.Beheersmaatregelen:
Bepaal passende beheersmaatregelen om de risico’s te verminderen of te elimineren. Neem deze op in een plan van aanpak.
Toets ook of met de maatregelen geen nieuwe risico’s worden geïntroduceerd en of deze voldoende zijn.

Bepaal ook de restrisico’s na deze beheersmaatregelen!

5. Communicatie en overleg:
De TRA werken we dan uit in een excelbestand. Een samenvatting van de TRA wordt dan opgenomen in de startwerkvergadering en in het VG plan van het project.
Bespreek de TRA met alle betrokken medewerkers in het startwerkoverleg.
De leidinggevende houdt toezicht of daadwerkelijk volgens de vastgestelde afspraken wordt gewerkt.

6. Evalueren en bijstellen TaakRisicoAnalyse (TRA)

Ga na afloop van de werkzaamheden na of deze volgens de afspraken zijn uitgevoerd. Zo nee, bespreek dan de oorzaken en pas waar nodig de TRA aan.
Als een ongeval is gebeurt moet altijd worden getoetst of de TRA moet worden bijgesteld.

Toetsen van de TRA

Gebruik je een standaard TRA in je organisatie, laat deze dan formeel toetsen door een (arbo-) kerndeskundige want het is tenslotte gewoon een RI&E. Het is het handigste om deze standaard TRA op te nemen in de RI&E. Hiermee maak je de RI&E ook vollediger en betrouwbaarder.