De CO2 prestatieladder

CO2 prestatieladder voor onze bijenDe CO2-Prestatieladder stimuleert bedrijven om een bijdrage te leveren aan het verminderen van CO2-uitstoot door praktische maatregelen te nemen, te werken aan vernieuwing en hun kennis te delen, zowel in het eigen bedrijf als in de keten.

Doelgroep prestatieladder

De CO2 prestatieladder kan in alle branches worden toegepast. Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) heeft in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat, ProRail, Bouwend Nederland en MKB Infra een praktische gids ontwikkeld om de CO2-Prestatieladder toegankelijker te maken voor bedrijven.

Waarom CO2 prestatieladder?

Gunning CO2 prestatieladderDe CO2-Prestatieladder heeft als doel de CO2-reductie substantieel te
vergroten door bedrijven te stimuleren om CO2 te reduceren binnen de bedrijfsvoering, in projecten en in de keten.

De CO2-Prestatieladder biedt daarvoor bedrijven een gestructureerde aanpak waar ook gunningvoordeel mee kan worden behaald bij aanbestedingen. In de praktijk levert de ladder daarnaast een structurele energie- en kostenbesparing op voor het bedrijf.

De prestatieladder kent 5 niveau’s:

Niveau 1, 2 en 3 betreffen de CO2-huishouding en uitdagende reductiedoelstellingen in de eigen organisatie.

Niveau 4 richt zich daarnaast met name op een bijdrage aan CO2-reductie in de keten en aan innovatie.

Op niveau 5 laat het bedrijf zien dat het de gekozen ambitieuze doelstellingen haalt, ook door samenwerking binnen de sector en
door autonoom de inkoop, producten en/of processen van het eigen bedrijf aan te passen.

Voorwaarden certificeren

Per niveau krijgt uw bedrijf aan de hand van een set eisen een plaats op de CO2-Prestatieladder. Deze eisen komen voort uit vier invalshoeken:

A – Inzicht:
Het bepalen van de energiestromen en de emissie-inventaris (CO2-

footprint).
B – Reductie
:
Energie- en CO2-reductiemaatregelen ontwikkelen en doorvoeren;
C – Transparantie:
De interne en externe communicatie over het CO2-beleid.
D – Participatie:

Deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie.

Hoe certificeren voor de CO2 prestatieladder?

Allereerst moet het bedrijf zich voor de certificatie aanmelden en registreren bij SKAO. Het behaalde certificaat is drie jaar lang geldig. De CI zal elk jaar een jaarlijkse ladderbeoordeling uitvoeren om te kijken of nog steeds aan de eisen wordt voldaan.
Ter voorbereiding van de ladderbeoordeling wordt ook jaarlijks een zelfevaluatie van de algemene eisen en van de auditchecklijsten uitgevoerd. Na drie jaar zal uw bedrijf volledig opnieuw moeten laten zien dat aan de eisen van de CO2-Prestatieladder wordt voldaan, dit
gebeurt door een zogenaamde herbeoordeling door de CI.

Meer informatie?

Wij begeleiden u graag bij het opzetten of in stand houden van de CO2 prestatieladder. Voor het certificeren maken wij gebruik van de milieubarometer. Neem hierover vrijblijvend contact op met ons.

Deze klanten van ons zijn bezig met de CO2 prestatieladder:

Gebr. Janssen installatiebedrijven

Arie Arts Boomverzorging