Training machineveiligheid

tandwiel beknellingsgevaarDe incompany training Machineveiligheid geeft inzicht in de wet- en regelgeving op het gebied van machineveiligheid en de praktische toepassing hiervan. De inhoud van de cursus machineveiligheid is afgestemd op de meest recente wet- en regelgeving en is toegespitst op de machines die in uw bedrijf voorkomen. In de cursus worden machines en systemen van uw onderneming als praktijkvoorbeelden gebruikt in huiswerkcases.

De lesstof bevat onder andere de volgende onderwerpen:

 • Europese wet- en regelgeving
 • Machinerichtlijn en overige richtlijnen
 • Gebruikersinformatie en merktekens
 • Aanpak en indeling gebruiksaanwijzingen
 • Leveranciersverklaringen
 • Opzet van een technisch dossier
 • Risicobeoordeling – theorie en praktijk
 • Risicoreductie
 • Hoe te handelen bij “grijze” gebieden en oplossingen
 • Valkuilen bij de toepassing en handhaving
 • Beoordeling van de veiligheid van enkele machines in uw organisatie.
 • Huiswerkopdracht om zelfstandig een machine RI&E uit te voeren.

De cursus wordt afgestemd op de specifieke wensen en doelstellingen van uw bedrijf.

Tijdens de training worden machine RI&E’s uitgevoerd in uw bedrijf. De deelnemers ontvangen hiervoor checklists en relevante wet- en regelgeving. Ook CE  gemarkeerde machines moeten op veiligheidsaspecten worden beoordeeld door de gebruiker van de machines

De duur van de opleiding is minimaal 3 dagdelen. De groepsgrootte is 8 – 20 personen. Deelnemers aan de cursus ontvangen een bewijs van deelname.