Coaching medewerkers

Steeds vaker wil men een persoonlijke coach omdat men de volle aandacht van de coach en docent in zijn eigen praktijk wil hebben. Coaching is ook prettiger door het persoonlijke contact tussen coach en medewerker. Vaak weet men wel de theorie, maar ontbreekt de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk. En daar heb je nu een coach voor nodig!

Coaching preventiemedewerker

AAJ advies kan uw medewerkers coachen tot preventiemedewerker of VGM functionaris of van uw startende veiligheidskundige. Wij verzorgen dan voor een of meerdere medewerkers een intensieve begeleiding gericht op een bepaald onderwerp. De individuele bedrijfsproblemen worden zo intensief behandelt en de medewerker heeft bij de coaching 100% aandacht van de adviseur. Op deze manier kan grote vooruitgang geboekt worden in het deskundigheids- en ervaringsniveau van uw medewerker.

Coaching leidinggevenden

Wij kunnen uw leidinggevenden ondersteunen en begeleiden bij de implementatie van bijvoorbeeld het arbojaarplan of voorlichting en onderricht. Maar ook bij het uitvoeren van werkplekinspecties in uw organisatie.

coaching medewerkers

Op welke gebieden kunnen wij coaching verzorgen? Eigenlijk op alle gebieden waarin wij advisering en opleidingen verzorgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan coaching van uw Arbocoördinator of Preventiemedewerker of intensieve begeleiding van uw medewerkers die zich bezighouden met gevaarlijke stoffen of machineveiligheid.

Kosten besparen

Het coachingstraject kan ook gecombineerd worden met het uitvoeren of toetsen van de RI&E of een werkplekonderzoek. De medewerker leert dan echt in zijn praktijk te kijken naar veiligheid, gezondheid en welzijn. Maar bovenal u bespaart uiteindelijk dubbele kosten want toetsing RI&E, uitvoeren RI&E of een werkplekonderzoek worden in het kader van het coachingstraject uitgevoerd.