De VCU checklist 2011/0.5

De VCU checklist 2011/0.5 is in 2011 gepubliceerd. Het VCU certificaat heeft betrekking op de gehele uitzendorganisatie.

Doelgroep van de checklist

Deze checklist is bedoeld voor organisaties die aan inleners met overdracht van hiërarchisch toezicht en gezag uitzendkrachten beschikbaarstellen of personen delegeren aan VCA gecertificeerde bedrijven.

Waarom VCU?

Voor VCA gecertificeerde bedrijven is het belangrijk om gecertificeerde uitzendbureaus te hebben. Dit levert bij de VCA checklist namelijk punten op.

 

Voorwaarden certificeren

De VCU checklist bestaat uit 19 mustvragen over 6 hoofdstukken. Alle vragen moeten positief worden beoordeeld door de auditor. De beantwoording van de minimumeisen en doelstellingen moet door het bedrijf goed zijn ingevuld in theorie en praktijk

De auditor van het certificerend instituut moet vaststellen dat aan de minimumeisen is voldaan. Bovendien moet hij onderbouwen dat aan de doelstellingen van de vragen is voldaan door een inhoudelijke onderbouwing.

Nederlandse uitzendbureaus moeten tevens aantoonbaar voldoen aan de eisen van NEN 4400-1.

Hoe certificeren voor VCU?

De certificering loopt over een periode van drie jaar.  Het eerste jaar wordt een initiële audit gehouden. De documentenbeoordeling is verplicht bij de initiële audit. Ten behoeve van het certificatieonderzoek zal de documentatie, worden beoordeeld door de auditor. In principe is dit op de locatie van de opdrachtgever.

1. Documentatiebeoordeling

VCU certificeringDe documentatiebeoordeling heeft betrekking op:

  • Klachtenbehandeling.
  • Planning.
  • Uitvoering van interne audit(s).
  • Directiebeoordeling.
  • Scope en de VG risico’s.
  • Systematiek met betrekking tot opvolging en naleving van relevante van toepassing zijnde wetgeving.

2. de initiële certificatie audit

Toetsing kan plaatsvinden, als het VG-beheersysteem tenminste drie maanden is geïmplementeerd. Deze toetsing en of dat het systeem voldoet aan de eisen van de checklist, vindt plaats door de auditor. De auditor stelt in overleg met de opdrachtgever een auditplan op. Het auditplan omvat:

  1. Met verantwoordelijken voor het beheersysteem worden op de hoofdvestiging, en indien van toepassing in de nevenvestigingen, gesprekken, interviews en controles uitgevoerd.
  2. Op de werkplekken (werklocaties en projecten) wordt bij de operationele medewerkers, intercedenten en leidinggevenden getoetst of het systeem correct geïmplementeerd is.
  3. De ongevallenfrequentie (IF) wordt op de werkplekken op correctheid getoetst.
Als afwijkingen t.o.v. het systeem worden geconstateerd krijgt de opdrachtgever drie maanden om deze (aantoonbaar) te corrigeren.

Na verwerking van eventuele op- en aanmerkingen keurt de coordinator van de certificeerder het door de auditor opgestelde rapport goed en ondertekent het. Zo nodig, na aanvullend onderzoek door de auditor. Op basis hiervan neemt de bevoegde persoon het certificatiebesluit. Het volledige rapport wordt bezorgd aan het betreffende bedrijf en zij ontvangen een certificaat en instructies over het gebruik van het logo van VCU.

3. Vervolg audits

Het tweede en derde jaar van de certificering wordt door de auditor een vervolgaudit gehouden. In deze audit wordt de implementatie en werking van het systeem getoetst. 

Meer informatie?

Wij begeleiden u graag bij het opzetten of in stand houden van het VCU systeem. Voor onze VCU klanten hebben wij een speciaal ondersteuningscontract met extra kortingen. Neem hierover vrijblijvend contact op met ons.