BHV RI&E

AAJ advies kan voor u een BHV RI&E uitvoeren. Hierin toetsen wij het functioneren van de gehele BHV-organisatie. U ontvangt een duidelijke rapportage met bevindingen en concrete aanbevelingen in een plan van aanpak.

Door middel van rondes door uw bedrijf en gesprekken met sleutelfiguren toetsen wij het functioneren van uw BHV-organisatie. Naast een grondige documentatiebeoordeling (van o.a. het bedrijfsnoodplan, ontruimingsplan en vluchtplannen) wordt de effectiviteit getoetst van de BHV-organisatie, BHV-middelen, BHV-opleidingen en BHV-oefeningen. Desgewenst kunnen wij uw bedrijfsnoodplan en ontruimingsplan actualiseren en uw vluchtplannen maken of aanpassen.

In onze BHV-RI&E maken wij onder andere gebruik van In NEN 8112:2010. Dit is een leidraad voor ontruimingsplannen voor gebouwen, deze norm geeft aanknopingspunten voor het formuleren van de uitgangspunten voor de BHV-0rganisatie. Ook maken wij een overzicht van de restrisico’s waarop de BHV-organisatie van uw bedrijf gebaseerd moet zijn en toetsen wij de rol van het management bij BHV.