Hay Janssen
Hay Janssen

Onze doorgewinterde veiligheidskundige met jarenlange ervaring op het gebied van RI&E's, machineveiligheid en veiligheidsbeleid. Zijn sterke punten zijn het verbeteren van veiligheidsgedrag bij organisaties en het vaststellen van structuren, procedures en werkvoorschriften. Daarnaast weet hij als auditor alles van managementsystemen. Hay is gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige (HVK met registernumer 36554)

RI&E laten uitvoeren, welke doelen wilt u bereiken?

Wat levert een VCA-certificering eigenlijk op?

Vaak krijgen wij van bedrijven de vraag om een offerte uit te brengen voor de VCA-certificering. Bedrijven zien het in eerste instantie vaak wel zitten om zich te laten certificeren. Zicht op de bedrijfsvoering, meer structuur, meer veiligheid – welk bedrijf wil dat niet? Maar dan ziet men de offertes voor het certificeringstraject en verdwijnen de goede voornemens als sneeuw voor de zon. Bedrijven staren zich blind op de kosten van het certificeringstraject en de certificeringsaudit. Vaak blijft het dan helaas bij het uitbrengen van een offerte, en dat is jammer. Natuurlijk kost het certificeren geld. Het is echter geld dat goed besteed gaat worden. Laten we eens goed kijken naar de volgende vraag: wat levert een VCA-certificering een bedrijf nou eigenlijk op?

Commerciële voordelen

Steeds meer opdrachtgevers vereisen een VCA-certificaat. VCA kan ten eerste dus betekenen dat u meer opdrachten krijgt. daarnaast straalt u met een VCA-certificaat uit dat arbo en veiligheid belangrijk is binnen uw bedrijf. U geeft aan dat u moeite wilt doen voor de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers, en dat is goed voor uw imago. Ook is er door een betere beheersing van processen minder kans op fouten in de werkvoorbereiding. En dat kan u geld opleveren.

Voorkomen van ongevallen

VCA dwingt u om kritisch te kijken naar uw werkvoorbereiding en de mogelijke risico’s die tijdens de werkzaamheden voorkomen. Risico’s van projecten worden vooraf geïnventariseerd in een project RI&E of taak risico analyse (TRA). Ook is er structurele aandacht voor het aantoonbaar voorlichten en instrueren van medewerkers en aan het inspecteren van werkplekken, machines en persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit alles is erop gericht om incidenten en ongevallen te voorkomen. En als er dan toch wat gebeurt wordt men door VCA ertoe aangezet om incidenten en ongevallen te onderzoeken – VCA is erop gericht om hiervan te leren en om herhaling te voorkomen.

Aansprakelijkheid

Een niet onbelangrijk voordeel van VCA-certificering is het effect dat het heeft op de aansprakelijkheid na een ongeval. Als werkgever kunt u na een ongeval beter aantoonbaar maken dat u aan de zorgplicht voldaan heeft. Na een incident heeft het bedrijf sterke troeven in de hand, doordat VCA het bedrijf dwingt te beschikken over een goede, actuele functie RI&E en TRA (taakrisicoanalyse). Daarnaast kan beter aangetoond worden dat voorlichting en instructie gegeven is en dat toezicht gehouden is.

Materieel en middelen

VCA eist dat u inkoopeisen opstelt voor nieuw materieel en dat risicovol materieel jaarlijks wordt gekeurd. De kans dat materieel niet voldoet in de praktijk wordt daardoor kleiner, maar bovenal de medewerkers werken met middelen die voldoen aan hún eisen.

De periodieke keuring zorgt ook dat het onderhoud beter is gestructureerd en u weet waar welke middelen zijn en wie er verantwoordelijk voor.

Vergroten van veiligheidsbewustzijn en betrokkenheid

Het veiligheidsbewustzijn van de leidinggevenden en medewerkers vergroten is in de praktijk maar al te moeilijk! VCA maakt dit proces eenvoudiger. Doordat veiligheid een gespreksonderwerp wordt op elk niveau binnen het bedrijf gaat het meer leven. Veiligheidsregels en bedrijfsregels worden vastgelegd en overgebracht, veiligheid wordt bespreekbaar in het werkoverleg en inspecties worden uitgevoerd op de werkvloer. Het wordt duidelijk waar de verantwoordelijkheden voor veiligheid liggen binnen het bedrijf – in de hiërarchische lijn.

Kortom, VCA-certificering loont. Het is een korte termijn investering voor positief effect op de lange termijn.