Hay Janssen
Hay Janssen

Onze doorgewinterde veiligheidskundige met jarenlange ervaring op het gebied van RI&E's, machineveiligheid en veiligheidsbeleid. Zijn sterke punten zijn het verbeteren van veiligheidsgedrag bij organisaties en het vaststellen van structuren, procedures en werkvoorschriften. Daarnaast weet hij als auditor alles van managementsystemen. Hay is gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige (HVK met registernumer 36554)

Uitvoeren en toetsen RI&E

Wie mag uw RI&E toetsen?

Op enkele websites staat dat alleen een gecertificeerde arbodienst de wettelijke toetsing van een RI&E mag verzorgen. Dit is niet de gehele waarheid. Naast de arbodiensten zijn er ook onafhankelijke gecertificeerde kerndeskundigen zoals een arbeidshygiënist en een hoger veiligheidskundige die dit mogen doen. Ook zij mogen uw RI&E toetsen als u hierover goede afspraken maakt binnen uw bedrijf.

Wat zegt de Arbowet over het toetsen van een RI&E?

Artikel 5 van de Arbowet schrijft voor dat de werkgever in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk de risico’s bij de arbeid voor de werknemers vastlegt. Een plan van aanpak van de RI&E maakt deel uit van de RI&E. Artikel 13 van de Arbowet stelt dat de werkgever zich laat bijstaan door een of meer deskundige personen. Wie of wat zijn dan deze deskundige personen?

Het verlenen van deskundige bijstand omvat in ieder geval:

  • het verlenen van medewerking aan het verrichten en opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie als bedoeld in artikel 5;
  • het adviseren aan onderscheidenlijk nauw samenwerken met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging. Bij het ontbreken daarvan, de belanghebbende werknemers, inzake de genomen en de te nemen maatregelen, gericht op een zo goed mogelijk arbeidsomstandigheden beleid;
  • de uitvoering van de maatregelen, bedoeld in onderdeel b, dan wel de medewerking daaraan.

De RI&E moet dus getoetst worden door deskundigen. En de wetgeving bedoelt hiermee gecertificeerde kerndeskundigen.

Een RI&E van een bedrijf mag dus door elke gecertificeerde kerndeskundige worden getoetst. Zie hiervoor ook ons blog ‘wat is deskundige ondersteuning volgens de Arbowet”.

Wat kost een RI&E? maak hier een berekening.