Picture of Hay Janssen
Hay Janssen

Onze doorgewinterde veiligheidskundige met jarenlange ervaring op het gebied van RI&E's, machineveiligheid en veiligheidsbeleid. Zijn sterke punten zijn het verbeteren van veiligheidsgedrag bij organisaties en het vaststellen van structuren, procedures en werkvoorschriften. Daarnaast weet hij als auditor alles van managementsystemen. Hay is gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige (HVK met registernumer 36554)

Wat is deskundige ondersteuning volgens de Arbowet?

Uitgangspunt van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 is dat het voeren van een beleid inzake arbeidsomstandigheden de verantwoordelijkheid is van de werkgever in samenwerking met de werknemers, waar nodig met deskundige ondersteuning.

Bij het toetsen en daarover adviseren van de risico-inventarisatie en -evaluatie is de medewerking van een gecertificeerde arbodienst verplicht (artikel 14, derde lid). Hiervoor kan echter ook een onafhankelijke gecertificeerde arbodeskundige worden ingeschakeld, indien hierover afspraken worden gemaakt binnen het bedrijf.

Zie hiervoor RI&E toetsen.

Wanneer is men als arbodeskundige volgens de Arbowet gecertificeerd?

risico's inschattenDe Arbowet kent 4 kerndeskundigen:

 • Een gecertificeerde bedrijfsarts (BA) is ingeschreven in het specialistenregister, zie hiervoor het BIG register. U kunt hier op naam of op BIG nummer controleren of de bedrijfsarts als zodanig is geregistreerd.
 • Een gecertificeerde hoger veiligheidskundige (HVK) is ingeschreven bij HOBEON  of bij DNV hier staan alle vakbekwaamheidscertificaten voor de hoger veiligheidskundige geregistreerd.
 • Een gecertificeerde arbeidshygiënist (RAH) is ingeschreven bij HOBEON  of bij DNV hier staan alle vakbekwaamheidscertificaten voor de arbeidshygiënist geregistreerd.
 • Een gecertificeerde arbeids- en organisatie adviseur (A&O) was ingeschreven bij KIWA  (nu Hobeon) hier staan alle vakbekwaamheidscertificaten voor de A&O adviseur geregistreerd.

MVK

Let op! Een bij HOBEON gecertificeerde MVK mag géén RI&E toetsen conform arbowet- en regelgeving. Dit geldt ook voor andere registers voor veiligheidskundigen of arbo adviseurs.

Een gecertificeerde arbodienst is geregistreerd bij de SBCA (Stichting Beheer Certificatieregeling Arbodiensten). De regeling voor certificering van arbodiensten is te vinden op SBCA (stichting beheer certificering arbodiensten).

Aan de interne arbodeskundigen die werken in een bedrijf worden door Arbowet geen expliciete eisen gesteld. Hiermee worden bijvoorbeeld bedoeld een arbocoördinator, BHV-er of de preventiemedewerker.

Register veiligheidskundigen

De NVVK (Nederlandse Vereniging van VeiligheidsKundigen) heeft ook een register voor veiligheidskundigen. Dit register is voor MVK-ers of HVK-ers. Als men in dit register is ingeschreven mag men de titel register MVK of register HVK voeren. Dit register heeft echter geen relatie met de wettelijke taken vanuit de Arbowet!

Alleen leden van de NVVK kun hier worden ingeschreven als ze aan de voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn minimaal 400 uur per jaar werkzaam zijn als veiligheidskundige, de beroepscode ondertekenen en deelnemen aan een assessment .

Voor meer informatie zie: register veiligheidskundigen

SVK register voor middelbaar veiligheidskundigen.

De stichting www.svkregister.nl heeft dit register in het leven geroepen met als doel de kwaliteit van de veiligheidskundige praktijk te vergroten. Het register is toegankelijk voor MVK-ers en andere gediplomeerde risico-professionals. Dit register is ingesteld door diverse opleiders.

De kosten van het register worden terugbetaald door middel van een voucher die bij de deelnemende opleiders is in te wisselen bij en opleiding.

Aan dit register kunnen verder geen wettelijke rechten (toetsen RI&E, kerndeskundige) worden ontleend.

Welke informatie moet een deskundige van de werkgever ontvangen?

De werkgever zorgt ervoor dat de deskundige werknemers en de andere deskundige personen, bedoeld in artikel 13, de personen, bedoeld in artikel 14, eerste lid, de bedrijfshulpverleners, bedoeld in artikel 15, en de arbodienst kennis kunnen nemen van:

 • de ongevalsrapportages aan inspectie SZW en de lijst van arbeidsongevallen met ongevallen met meer dan 3 dagen verzuim
 • een eis van de inspectie SZW
 • een bevel van inspectie SZW
 • een verzoek om ontheffing voor de RI&E of ondernemingsraad;
 • een beschikking tot toepassing van bestuursdwang of tot oplegging van een dwangsom van inspectie SZW;
 • een boeterapport van inspectie SZW;
 • een beschikking van inspectie SZW.