Hay Janssen
Hay Janssen

Onze doorgewinterde veiligheidskundige met jarenlange ervaring op het gebied van RI&E's, machineveiligheid en veiligheidsbeleid. Zijn sterke punten zijn het verbeteren van veiligheidsgedrag bij organisaties en het vaststellen van structuren, procedures en werkvoorschriften. Daarnaast weet hij als auditor alles van managementsystemen. Hay is gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige (HVK met registernumer 36554)

Is een bedrijfsbezoek noodzakelijk bij het toetsen van een RI&E?

Deze vraag krijgen wij regelmatig naar aanleiding van een offerteaanvraag voor het toetsen van een RI&E. Bedrijven vragen vaak meerdere offertes aan en er is altijd wel een adviseur bij die een RI&E best wil toetsen zonder bedrijfsbezoek. Dat is vanzelfsprekend goedkoper dan met een bedrijfsbezoek en het is aantrekkelijk om hierop in te gaan. Vanuit kostenbewaking op korte termijn lijkt dit vaak een uitgemaakte zaak, maar zijn de kosten wel het enige en beste beslissingscriterium?

Weinig risico’s aanwezig?

Het toetsen van een RI&E kan eigenlijk alleen zonder bedrijfsbezoek in organisaties zonder wezenlijke arbo- en veiligheidsrisico’s – zoals een kleine kantoororganisatie. En zelfs dan vragen wij altijd om foto’s op te sturen om toch een beeld te krijgen van de werkplekinrichting. Maar als een organisatie risicovollere activiteiten dan simpel kantoorwerk hebben moeten we toch echt even komen kijken. Anders kunnen we nooit controleren of alle relevante risico’s goed zijn geïnventariseerd. Zeker als een RI&E met een branche-instrument is uitgevoerd worden vaak risico’s overgeslagen of maar heel globaal aangestipt – een branche-instrument is nou eenmaal geen maatwerk.

Wat houdt een toetsingsbezoek in?

Vanzelfsprekend doet een kerndeskundige de RI&E niet opnieuw tijdens een bedrijfsbezoek – daar is een bezoek niet voor bedoeld. We controleren wel of alle prioritaire risico’s zijn opgenomen in de RI&E en of het plan van aanpak deugdelijk is opgesteld. Eigenlijk  doen we het bedrijfsbezoek bij voorkeur voorafgaand aan het uitvoeren van de RI&E. Alleen dan kunnen we nog sturing geven aan het RI&E proces dat nog moet komen. We bezoeken dan juist die afdelingen waarbij de uitvoerder van de RI&E ondersteuning nodig heeft. De uitvoering en volledigheid van de RI&E wordt daarmee makkelijker voor het bedrijf. Het lijkt raar – het toetsingsbezoek voorafgaand aan de RI&E – maar hiermee krijgt een bedrijf meer grip op de RI&E en is de kans veel groter dat de RI&E betrouwbaar en volledig genoeg is.

RI&E rapport beoordelen

Het RI&E rapport en het bijbehorende plan van aanpak toetsen we na afloop van de uitvoering van de RI&E.  De onderstaande aspecten worden daarbij beoordeeld:

  1. Betrouwbaarheid en volledigheid – zijn alle prioritaire risico’s voldoende omschreven.
  2. De verwerking van de actuele inzichten van de arbeidsomstandigheden en de stand der techniek.
  3. De gehanteerde RI&E-systematiek.
  4. De evaluatie van de geïnventariseerde risico’s.
  5. De aandacht voor bijzondere groepen medewerkers.
  6. De aandachtspunten voor de aanvullende RI&E’s.
  7. Het plan van aanpak en de prioritering van de actiepunten.

Uiteindelijk wordt een toetsingsrapport opgesteld met een eindoordeel over de gehele RI&E.

Het toetsen van een RI&E dient te worden uitgevoerd door tenminste één gecertificeerde kerndeskundige. Dit mag een gecertificeerde kerndeskundige van een arbodienst zijn of een gecertificeerde onafhankelijke kerndeskundige. Wat de wet stelt over het toetsen van een RI&E hebben we al toegelicht in het blog Wie mag uw RI&E toetsen?

Wat kost een RI&E of het toetsen van een RI&E? maak hier een berekening.