Hay Janssen
Hay Janssen

Onze doorgewinterde veiligheidskundige met jarenlange ervaring op het gebied van RI&E's, machineveiligheid en veiligheidsbeleid. Zijn sterke punten zijn het verbeteren van veiligheidsgedrag bij organisaties en het vaststellen van structuren, procedures en werkvoorschriften. Daarnaast weet hij als auditor alles van managementsystemen. Hay is gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige (HVK met registernumer 36554)

Animagiefilm over

In dit blog vertellen we iets over het voorbereiden en uitvoeren van een RI&E. Hoe maak je hiervoor een stappenplan RI&E en waar moet rekening mee houden?

Wat zijn randvoorwaarden?

Het is natuurlijk snel gezegd “we gaan de RI&E opstellen”, maar er zijn toch wel een aantal randvoorwaarden waar men ook over moet nadenken? Deze randvoorwaarden voor het opstellen van een RI&E zijn o.a.:

1. Wie voert de RI&E uit?
2. Welke deskundigheid is nodig?
3. Waarmee maken we de RI&E?
4. Wat zijn de doelstellingen voor de RI&E?
5. Is begeleiding of toetsing nodig?
6. Welke rol speelt de OR/PVT bij de RI&E
7. Wie moet bij de inventarisatie betrokken worden?
8. Wat doen we als de RI&E af is?
9. Hoe bewaken we de voortgang van het plan van aanpak?
10. Hoe bewaken we de actualiteit van de RI&E?
11. Hoe diep moeten we gaan bij het inventariseren?
12. Hoeveel tijd en geld is er beschikbaar voor het opstellen van de RI&E?
13. Op welke afdelingen, locaties, machines of processen heeft de RI&E betrekking?

Planning van de RI&E

Maak een duidelijke strakke planning voor de uitvoering van de RI&E, maar ruim voor de opsteller voldoende tijd in voor het uitwerken van de bevindingen.  Loop rondes nooit alleen maar met de verantwoordelijke van de afdeling en indien van toepassing iemand van de personeelsvertegenwoordiging. Dit vergroot het draagvlak voor de RI&E!

Midden kleine bedrijven kunnen door middel van een vier stappen plan een RI&E maken.

Stap 1, voorbereiding:
In deze stap wordt de coördinatie en organisatie van een RI&E aangewezen aan een persoon die hiervoor verantwoordelijk is, bij voorkeur een preventiemedewerker. Deze werknemer moet hiervoor wel bevoegd en of opgeleid zijn.
Zo zorg je ervoor dat een werknemer zijn deel van de werkzaamheden in het bedrijf uitvoert.

Stap 2, identificeren en evalueren:
In deze stap worden gevaren en problemen geïdentificeerd. Hierna worden de bestaande risico’s geëvalueerd, waarbij de ernst van de risico en de kans op letsel bij uit te voeren werkzaamheden worden bekeken.

Verdeel hierbij de organisatie in verschillende delen, bijvoorbeeld locaties, afdelingen, functies of taken.

De risico’s kunnen vervolgens in groepen worden ingedeeld. Bij de groepering kan gekeken worden naar de ernst van de risico’s bij de uit te voeren werkzaamheden.

Stap 3, actie plan:
In deze stap worden oplossingen bedacht per risico die ervoor moet zorgen dat de veiligheids- en gezondheidsrisico’s er niet meer zijn of beperkt worden naar een acceptabel niveau.

Stap 4, rapporteren:
Maak een rapport van de risico inventarisatie zoals is uitgelegd in de bovenstaande stappen. Een belangrijk deel van dit rapport is een plan van aanpak. Dit plan moet SMART geformuleerd zijn. Hierna kunnen de voorzorgsmaatregelen worden uitgevoerd op de werkvloer. Zet dit plan van aanpak in een excelbestand, zodat het makkelijk kan worden beheerd.

Taken en voorbeeld planning bij een RI&E

stappenplan ri&e

Toetsing van de RI&E

Maak zo vroeg mogelijk afspraken over het toetsen van de RI&E. De toetser kan dan ook sturing én ondersteuning geven aan het RI&E proces.

Rol Ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging

Als in het bedrijf een personeelsvertegenwoordiging is dan moet ook deze zo vroeg mogelijk bij het RI&E proces betrokken worden. De OR/PVT geeft uiteindelijk instemming in de uitvoering en aan het resultaat van de RI&E!