Hay Janssen
Hay Janssen

Onze doorgewinterde veiligheidskundige met jarenlange ervaring op het gebied van RI&E's, machineveiligheid en veiligheidsbeleid. Zijn sterke punten zijn het verbeteren van veiligheidsgedrag bij organisaties en het vaststellen van structuren, procedures en werkvoorschriften. Daarnaast weet hij als auditor alles van managementsystemen. Hay is gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige (HVK met registernumer 36554)

brandweer in actie

Goedkope RI&E; en dan is er brand in uw bedrijf.

Heeft u zicht op al uw bedrijfsrisico’s? Bijvoorbeeld het risico op brand tijdens werkzaamheden? Een groot risico voor bijna elke ondernemer is brandschade. Door brandschade komt de continuïteit van het bedrijf direct in gevaar, want de bedrijfsschade kan groot zijn door onder andere: brandschade, productieverlies, gevolgschade, imagoschade, klanten die naar de concurrent gaan én sinds kort een verzekering die de schade niet dekt.

Als ondernemer weet u dat u risico moet lopen om omzet te kunnen maken. Dit houdt echter niet in dat u niet dient te weten wat deze risico’s zijn en welke maatregelen u kan nemen om deze risico’s in te perken.

brand in restaurantVerzekeringsmaatschappijen willen met ingang van 2014 schade ten gevolge van brand niet meer (volledig) dekken als het bedrijf niet voldoende maatregelen heeft genomen om brand te voorkomen of om de gevolgen te beperken. Per 1 januari 2014 zal er een nieuwe Bedrijfsregeling Brandregres gaan gelden. Deze nieuwe regeling is alleen van toepassing op schaden die ontstaan zijn na 31 december 2013.

Om het risico op brand te beperken is een goede RI&E gericht op brandveiligheid en brandpreventie onmisbaar hulpmiddel. Deze RI&E geeft aanknopingspunten voor het verbeteren van de brandpreventie en het opzetten van uw BHV-organisatie.

Dit is bij uitstek relevant voor dakdekkers of aannemers die onderhoudswerkzaamheden uitvoeren of bedrijven die (brand) gevaarlijke activiteiten uitvoeren. Zij dienen altijd voldoende preventieve maatregelen te nemen en een afdoende BHV-organisatie te hebben bij (brand) gevaarlijke activiteiten.

Toets nu of uw huidige RI&E en BHV-organisatie compleet genoeg is. Laat uw RI&E updaten indien dit niet het geval is. Meer informatie over de RI&E vind u op onze site. U kunt ook uw BHV-organisatie laten toetsen door een van onze adviseurs.

Voorkomen is beter dan blussen!