Thuiswerkplek en belasting

wat mag je als werkgever vergoeden aan je thuiswerker.
Hay Janssen
Hay Janssen

Onze doorgewinterde veiligheidskundige met jarenlange ervaring op het gebied van RI&E's, machineveiligheid en veiligheidsbeleid. Zijn sterke punten zijn het verbeteren van veiligheidsgedrag bij organisaties en het vaststellen van structuren, procedures en werkvoorschriften. Daarnaast weet hij als auditor alles van managementsystemen. Hay is gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige (HVK met registernumer 36554)

Werkkostenregeling

De thuiswerk en belasting was voor de werkgever en de werknemer ongunstig. Nu veel medewerkers thuis moeten werken en het zo lang duurt, moet de werkgever steeds meer onkosten maken om te voldoen aan zijn zorgplicht voor een goede werkplek. Deze onkosten vielen onder de werkkostenregeling van de belasting wetgeving.

Op 11 maart 2021 heeft de belastingdienst de werkkostenregeling gewijzigd.

Wat valt niet meer onder de werkkostenregeling?

De volgende vergoedingen vallen volgens de belastingdienst niet meer onder de vergoedingen van de werkkostenregeling (WKR). Het gaat hierbij om arbovoorzieningen die samenhangen met de verplichtingen van de werkgever op basis van de Arbowet en voor mobiele communicatieapparatuur, computers, gereedschap en specifieke apparatuur.

Dit geldt wel onder de volgende voorwaarden:

  1. De werknemer gebruikt de ter beschikking gestelde voorzieningen (deels) in een eigen werkruimte.
  2. De inrichting van de werkruimte thuis voldoet aan de eisen van het Arbobesluit. De werkplek moet zoveel mogelijk ergonomisch verantwoord zijn door goede stoel, tafel en verlichting.
  3. De werknemer betaald geen eigen bijdrage voor deze voorzieningen.
 
 

Wat mag een werkgever vergoeden, verstrekken en ter beschikking stellen aan de thuiswerker?

De vergoeding van computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur valt buiten de werkkostenregeling als ze voldoen aan het noodzakelijkheidscriterium.

De voorziening moet naar het redelijke oordeel van de werkgever noodzakelijk zijn voor een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking. Daaronder vallen bijvoorbeeld desktops, laptops, tablets, mobiele telefoons en smartphones. Simkaarten, dongels, abonnementen voor internet en mobiele telefonie en software kunnen ook onder de gerichte vrijstelling vallen.

 
Lees meer over de werkkostenregeling 2020 in het handboek loonheffingen 2020