Hay Janssen
Hay Janssen

Onze doorgewinterde veiligheidskundige met jarenlange ervaring op het gebied van RI&E's, machineveiligheid en veiligheidsbeleid. Zijn sterke punten zijn het verbeteren van veiligheidsgedrag bij organisaties en het vaststellen van structuren, procedures en werkvoorschriften. Daarnaast weet hij als auditor alles van managementsystemen. Hay is gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige (HVK met registernumer 36554)

Vernieuwde Arbowet gaat in op 1 juli 2017.

De vernieuwde Arbowet is goedgekeurd door de Eerste Kamer en gaat 1 juli 2017 in werking treden. Het is de tweede keer dat de ingang van de vernieuwde Arbowet is uitgesteld. De wetswijziging stond aanvankelijk in de planning voor 1 juli 2016. Het voorstel voor de wijziging is pas in september 2016 door de Tweede Kamer behandeld.

Dit zijn de aanpassingen van de Arbowet in hoofdlijnen:

Bedrijfsgezondheidszorg

 • Met ingang van de nieuwe Arbowet moeten werknemers de bedrijfsarts kunnen consulteren in verband met gezondheidskundige vragen. Een werknemer hoeft hiervoor niet ziek te zijn.
 • Medewerkers moeten doeltreffend toegang krijgen tot de bedrijfsarts voor gezondheidsvragen in relatie met het werk. De privacy van de werknemer moet hierbij gewaarborgd zijn. De werkgever wordt niet geïnformeerd over het consult, de aanleiding van het consult én de uitkomsten van het consult op persoonsniveau. De werkgever mag ook geen drempels opwerpen voor wat betreft plaats en tijdstip van het consult.
 • De bedrijfsarts krijgt de gelegenheid om iedere arbeidsplaats in het bedrijf te bezoeken.
 • De werknemer krijgt het recht op een second opinion bij de verzuimbegeleiding, het PAGO, de aanstellingskeuring en de gezondheidsconsultatie. De kosten hiervan zijn voor rekening van de werkgever.
 • De bedrijfsarts dient over een adequate klachtenregeling te beschikken.
 • Alle taken van de bedrijfsarts/arbodienst zijn geregeld in een contract.

Samenwerking met OR/PVT en preventiemedewerker

 • Alle arbodienstverleners (bedrijfsarts én andere dienstverleners) adviseren en werken nauw samen met de ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging (OR/PVT) of preventiemedewerker van de werkgever.

Preventiemedewerker

 • De werkgever heeft de instemming nodig van de OR/PVT bij zowel de keuze van de persoon van de preventiemedewerker als de positionering van de preventiemedewerker in de organisatie;
 • De preventiemedewerker krijgt ook als taak om te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts en de andere arbodienstverleners.

Boetes

 • De bedrijfsarts kan een boete krijgen als hij/zij zich niet houdt aan het mogelijk maken van de second opinion. Dit geldt ook als de bedrijfsarts niet beschikt over een klachtenregeling.
 • De bedrijfsarts of andere arbodienstverleners kunnen een boete krijgen als ze niet adviseren aan en/of samenwerken met de OR/PVT of de preventiemedewerker.
 • De bedrijfsarts of andere arbodienstverleners kunnen een boete krijgen als ze het advies met betrekking tot het toetsen van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) niet doorsturen naar de OR/PVT.

Werkgevers hebben een jaar de tijd (na publicatie in de Staatscourant) om deze wijzigingen te implementeren.

Download hier de memorie van toelichting op de wetswijziging.

Lees hier meer over het basiscontract voor de arbodienstverlening.