Hay Janssen
Hay Janssen

Onze doorgewinterde veiligheidskundige met jarenlange ervaring op het gebied van RI&E's, machineveiligheid en veiligheidsbeleid. Zijn sterke punten zijn het verbeteren van veiligheidsgedrag bij organisaties en het vaststellen van structuren, procedures en werkvoorschriften. Daarnaast weet hij als auditor alles van managementsystemen. Hay is gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige (HVK met registernumer 36554)

Basiscontract  arbodienstverlening

Met ingang van 1 juli 2017 is de Arbowet gewijzigd. Vanaf deze datum moeten bedrijven voor de arbodienstverlening een basiscontract afsluiten. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen de arbodienstverleners en werkgevers, want hierin worden de rechten en plichten van de werkgever, werknemers en arbodienstverleners omschreven.

 

In het basiscontract staan de taken waarbij de werkgever zich laat ondersteunen door een arbodienstverlener. Vanzelfsprekend mag een bedrijf meer doen en mag een basiscontract hiermee worden aangevuld. Lees hierover meer in het blog basiscontract arbo en adviesbureaus. Maar wat zijn nu de minimale wettelijke taken?

 1. De arbodienstverlener (Arbodienst of zelfstandige bedrijfsarts) zorgt voor een deskundige begeleiding bij ziekte. De arbodienstverlener bevordert de reïntegratie bij verzuim door ziekte of gebrek.
 2. Een gecertificeerde kerndeskundige toetst de RI&E op volledigheid en betrouwbaarheid. Hij toetst of de relevante risico’s opgenomen zijn en of de voorgestelde maatregelen volgens de arbeidshygiënische strategie zijn geformuleerd. Tevens wordt getoetst of een plan van aanpak onderdeel is van de RI&E.
 3. Het Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) is gericht op het onderzoeken van mogelijke arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico’s door het werk.  Een werkgever is verplicht om een PAGO periodiek aan te bieden aan de werknemers. Een werknemer is niet verplicht om hieraan deel te nemen.
 4. Een werkgever mag alleen in zeer specifieke, bij wet geregelde gevallen een aanstellingskeuring laten uitvoeren bij een werknemer.

Inhoud basiscontract

Naast bovenstaande wettelijke taken moet in het basiscontract minimaal ook nog het volgende worden geregeld:

 1. De werknemers moeten vrij toegang hebben tot de bedrijfsarts (bijvoorbeeld via een open spreekuur).
 2. In het basiscontract wordt omschreven hoe het overleg met de deskundigen met de OR en de preventiemedewerker wordt geregeld. De arbodeskundigen moeten samenwerken met de ondernemingsraad en de preventiemedewerker.
 3. De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken.
 4. Een werknemer kan twijfels hebben over het advies van de bedrijfsarts, daarom heeft  hij de mogelijkheid om bij een andere bedrijfsarts een second opinion aan te vragen. De kosten voor deze second opinion zijn voor rekening van de werkgever.  De werkgever dient met de arbodienstverlener afspraken te maken over deze second opinion.
 5. Medewerkers kunnen wel eens klagen over de arbodienst, daarom dient de arbodienstverlener dient een klachtenprocedure te hebben. Hierin dient duidelijk omschreven te worden hoe wordt omgegaan met klachten over de dienstverlening door de arbodienstverlener.
 6. De bedrijfsarts is verplicht om beroepsziekten te melden aan het NCB (Nederlands Centrum voor Beroepsziekten), echter dit melden is altijd anoniem zonder persoons- of bedrijfsgegevens.
 7. De bedrijfsarts moet adviseren over preventie.

Overeenstemming Ondernemingsraad

De ondernemingsraad heeft overeenstemmingsrecht met de inhoud van het afgesloten basiscontract met de arbodienstverleners.

Stappenplan basiscontract

nfographic-stappenplan-arbodienstverlening

bron: Ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid.

Download hier de factsheet van SZW: download factsheet