Hay Janssen
Hay Janssen

Onze doorgewinterde veiligheidskundige met jarenlange ervaring op het gebied van RI&E's, machineveiligheid en veiligheidsbeleid. Zijn sterke punten zijn het verbeteren van veiligheidsgedrag bij organisaties en het vaststellen van structuren, procedures en werkvoorschriften. Daarnaast weet hij als auditor alles van managementsystemen. Hay is gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige (HVK met registernumer 36554)

functie RI&E en TRA in de bouw

Het basiscontract en arbo adviesbureaus.

Met ingang van 1 juli 2017 is de verplichting ingegaan tot het afsluiten van een  basiscontract voor de arbodienstverlening. In deze wetswijziging staat de bedrijfsarts centraal, hoe moet dat nu met arbo-adviesbureaus? Worden deze arbo-adviesbureaus en arbo-adviseurs nu buitenspel gezet?!

Samen werken aan veiligheid: de veiligheidsladderDeskundige ondersteuning

De arbowet schrijft voor dat tussen arbodienstverleners en de werkgever een basiscontract arbodienstverlening moet komen. In het basiscontract wordt de samenwerking tussen de arbodienstverlener en het bedrijf werkgever/OR/preventiemedewerker) geregeld.

Het basiscontract is een wettelijke verplichting, waarbij zowel werkgever als de arbodienstverlener een boete van de inspectie SZW kan krijgen. Let wel, er geldt een overgangstermijn van één jaar. Dit geldt ook als de arbodienstverlener niet samenwerkt met de OR/PVT en de preventiemedewerker. Lees meer over de inhoud van het basiscontract in Basiscontract arbodienstverlening.

Open Spreekuur

De minister heeft in de Tweede Kamer uitgesproken dat iedere werknemer direct toegang heeft tot de preventiemedewerker en tot de andere arbodeskundigen via de bedrijfsarts.

In het basiscontract kan echter een aanvullende bepaling worden opgenomen dat iedere medewerker direct toegang heeft tot andere arbodeskundigen waar het bedrijf mee samenwerkt op het gebied van arbeidsomstandigheden. Het is dan belangrijk om afspraken te maken over de samenwerking tussen de alle arbodeskundigen.

Het bedrijf dient met de bedrijfsarts afspraken te maken over mogelijke preventieve acties n.a.v. het open spreekuur van de arts. Wie voert deze acties uit en aan wie dient gerapporteerd te worden.

AAJ advies heeft hiervoor een mailadres spreekuur@www.aajadvies.nl.

Samenwerking Arbodeskundigen

Het bedrijf dient samen te werken met de arbodeskundigen. Het is daarom verstandig om minimaal éénmaal per jaar de externe arbodeskundigen (bedrijfsarts, veiligheidskundige, arbeidshygiënist of A&O adviseur) uit te nodigen voor een overleg waarop de samenwerking onderling wordt afgestemd. Bij dit overleg zijn dan de preventiemedewerker en een vertegenwoordiging van de OP/PVT aanwezig.

Samenwerking met de OR/PVT en preventiemedewerker

De arbodienstverlening dient met een schriftelijke overeenstemming met de OR/PVT (of conform de CAO) te zijn geregeld. Als dit niet geregeld is dan is dit beboetbaar door de inspectie SZW.

Verslaglegging van de arbodeskundigen dienen met ingang van 1 juli 2017 rechtstreeks naar de OR/PVT te worden gestuurd. Ook dit is een beboetbaar feit als dit niet gebeurt.

Indien de arbodienstverlener de RI&E uitvoert dient de preventiemedewerker er nauw bij betrokken te zijn, Het is goed om een verslag van adviezen/rapportages ook rechtstreeks te sturen naar de preventiemedewerker.

Het is dus verstandig om het sturen van adviezen/rapporten naar de preventiemedewerker en OR/PVT te regelen in het basiscontract, maar regel ook het onderling (arbodienstverlener en bedrijfsarts) informeren over preventieve adviezen.

Klachtenregeling

De arbodienstverlener dient een klachtenregeling te hebben. AAJ advies heeft een klachtenreglement op haar website staan: https://www.aajadvies.nl/contact/klachtenregeling/

Beroepsziekten

Als veiligheidskundige of arbeidshygiënist kun je wel eens geconfronteerd worden met het vermoeden van een risico op beroepsziekten bij bepaalde werkzaamheden.  Dit zal dan door de arbodeskundigen schriftelijk moeten worden gemeld aan de bedrijfsarts. De bedrijfsarts dient eventuele geconstateerde beroepsziekten anoniem te melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Bezoek van de werkplekken

Net als bij de bedrijfsarts mogen de arbodeskundigen alle werkplekken bezoeken. Dit dient te worden opgenomen in het arbo basiscontract.