Hay Janssen
Hay Janssen

Onze doorgewinterde veiligheidskundige met jarenlange ervaring op het gebied van RI&E's, machineveiligheid en veiligheidsbeleid. Zijn sterke punten zijn het verbeteren van veiligheidsgedrag bij organisaties en het vaststellen van structuren, procedures en werkvoorschriften. Daarnaast weet hij als auditor alles van managementsystemen. Hay is gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige (HVK met registernumer 36554)

bedrijfshulpverlening

BHV oefening, een serieuze bezigheid

Elke organisatie moet bedrijfshulpverleners  hebben. In de wetgeving staat dat uw BHV-organisatie moet passen bij de risico’s die er binnen uw bedrijf zijn. Maar hoe bepaald u nou hoeveel BHV-ers u nodig heeft en hoe belangrijk is de opleiding en oefening van deze BHV-ers?

Er zijn nogal wat misverstanden over BHV-ers. Sommige werknemers denken dat BHV-ers  halve brandweermannen zijn die het bedrijf bij brand zullen redden van de ondergang. Of dat ze volledig verantwoordelijk zijn voor de medische hulp als er iemand gewond raakt. Dat ligt wat anders. De belangrijkste taak van de BHV-organisatie is het verlenen van levensreddende handelingen en het overbruggen van de tijd tussen de calamiteit en het moment dat de externe hulpverleners aanwezig zijn. Het gaat er dus om goed georganiseerd en getraind een tijd te kunnen overbruggen.

Restrisico’s

bedrijfshulpverleningDe BHV organisatie en opleiding van de BHV-ers dient te zijn afgestemd op de omgeving waarin de BHV-ers werkzaam zijn. Om dit te kunnen bepalen is een actuele RI&E van groot belang. Op basis van de RI&E kan een indicatie gegeven worden voor het aantal benodigde BHV-ers en de gewenste BHV-middelen. In een goede R&E worden de restrisico’s voor het bedrijf bepaald. Op basis van deze restrisico’s moet de BHV organisatie dus worden ingericht èn worden getraind. De restrisico’s voor een kantoor organisatie beperkend zich wellicht tot brand of vallen, struikelen. Voor een fabriek kunnen de restrisico’s er heel anders uitzien. Men kan bijvoorbeeld te maken krijgen met vallen van hoogte, beknelling in machines, brand, explosie of het vrijkomen van gevaarlijke stoffen in de werkomgeving. En dan ziet een BHV-organisatie en een trainingsprogramma er in een keer heel anders uit.

Een RI&E is een belangrijk startpunt voor uw BHV-organisatie. Een RI&E die onvoldoende zicht geeft op uw bedrijfsrisico’s is een risico voor het bedrijf, maar zeker ook voor de bedrijfshulpverleners!

Basisopleiding BHV is veelal onvoldoende

De opleiding van de BHV-er dient op de restrisico’s te zijn afgestemd. Een standaard BHV opleiding voldoet aan de basiseisen, maar is vaak onvoldoende of niet afgestemd op de specifieke risico’s. Deelnemers komen vaak van verschillende bedrijven en de restrisico’s komen helemaal niet aan bod. Het NIBHV heeft opleidingseisen geformuleerd, maar men mag zelf ook eigen opleidingseisen formuleren. Opleidingen en examens worden daardoor vaak beknopter (én goedkoper), maar zijn onvoldoende afgestemd op uw eigen bedrijfsrisico’s.

Zeker als een organisatie meerdere BHV-ers heeft is het verstandig om de opleiding incompany af te stemmen op de risico’s van het bedrijf. De instructeur zal dan aan de hand van de RI&E en de bedrijfsgegevens praktisch oefenen in een voor u vertrouwde omgeving.

Verbeteren van de BHV-organisatie

De organisatie van de BHV heeft toch vaak meer aandacht nodig dan men denkt. Slechts een BHV-er aanstellen betekent dat wanneer hij/zij er niet is er geen BHV-er aanwezig is. en daarnaast kan een BHV-er eigenlijk niet in z’n eentje bij een calamiteit handelen. Als er dan wat gebeurt kan niemand de BHV-er zelf redden.

Samenwerking tussen de BHV-ers onderling moet goed worden geregeld en moet goed worden geoefend. Wanneer zich een calamiteit voordoet heeft men geen tijd om in handboeken te duiken, maar moet snel en adequaat samengewerkt worden. Dat bereik je alleen maar door te oefenen, in de praktijk of op papier en door de oefeningen te evalueren en na te bespreken.

Goede oefening afgestemd op uw bedrijf heeft duidelijk meerwaarde. Uw BHV-ers zullen met meer vertrouwen hun taak uitoefenen, zonder een gevaar te zijn voor zichzelf of voor uw medewerkers.