Hay Janssen
Hay Janssen

Onze doorgewinterde veiligheidskundige met jarenlange ervaring op het gebied van RI&E's, machineveiligheid en veiligheidsbeleid. Zijn sterke punten zijn het verbeteren van veiligheidsgedrag bij organisaties en het vaststellen van structuren, procedures en werkvoorschriften. Daarnaast weet hij als auditor alles van managementsystemen. Hay is gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige (HVK met registernumer 36554)

Een branche RI&E, een zegen of een ramp?

Afgelopen week heb ik samen met een relatie een branche-RI&E ingevuld. Het was een klein aannemersbedrijf dus we hebben gebruik gemaakt van de erkende MKB RI&E voor de bouwnijverheid. Deze is te vinden op www.rie.nl. De directeur had mij gevraagd om hem te helpen, omdat hij door de bomen het bos niet meer zag. Voor een ervaren HVK geen probleem, dacht ik, zo’n branche-RI&E vullen we wel even in.

Vol goede moed begon ik de RI&E samen met de directeur in te vullen. Als klein bouwbedrijf bouw je complete woningen en doe je dus veel, dus dapper vinkten we alle mogelijke functies aan. Dit had echter tot gevolg dat we voor elke functie veel dezelfde vragen telkens opnieuw moesten invullen. We kregen het angstige vermoeden dat het invullen van deze RI&E nog wel een paar uurtjes zou gaan  duren…

Om het geheel beheersbaar te houden hebben we het aantal functies maar teruggebracht. Toch bleef het geheel onoverzichtelijk. En wat erger was, we gingen ons afvragen of deze exercitie eigenlijk wel toegevoegde waarde had voor het bedrijf. Om te beoordelen wat de output was van het RI&E-instrument maakten we tussentijds een uitdraai van een rapport en een uitdraai van een actiepuntenlijst. Hieruit rolde een csv-bestand waar een gemiddelde kleine MKB ondernemer helemaal niks mee kan. Het was een onoverzichtelijk brij, en een belangrijk onderwerp zoals bedrijfshulpverlening was niet eens in de RI&E opgenomen. Ook was het onduidelijk of we alle specifieke risico’s van het bedrijf bekeken hadden.

Na kort overleg met de directeur waren we het eens. Zo doen we het niet! Ik heb dus maar gerapporteerd op onze eigen beproefde wijze en nu heeft de klant een RI&E met een overzichtelijke actiepuntenlijst. Hij weet nu waar zijn primaire, echte risico’s liggen en wat hij als eerste kan doen. Klant tevreden!!

De les?

Een branche RI&E lijkt makkelijk, maar dat kan in de praktijk tegenvallen. De RI&E’s zijn heel algemeen opgezet, zonder voldoende rekening te houden met de specifieke risico’s van een bedrijf en zeker zonder rekening te houden met de ondernemer die hem moet invullen en die er mee moet werken. In dit geval was de branche-RI&E dus geen zegen, maar een ramp voor de ondernemer.

Hay Janssen, Hoger Veiligheidskundige, AAJ advies