Hay Janssen
Hay Janssen

Onze doorgewinterde veiligheidskundige met jarenlange ervaring op het gebied van RI&E's, machineveiligheid en veiligheidsbeleid. Zijn sterke punten zijn het verbeteren van veiligheidsgedrag bij organisaties en het vaststellen van structuren, procedures en werkvoorschriften. Daarnaast weet hij als auditor alles van managementsystemen. Hay is gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige (HVK met registernumer 36554)

Open spreekuur bedrijfsarts

Het belang van het melden van beroepsziekten

Volgens inspectie SZW meldt in Nederland slechts één op de vijf bedrijfsartsen beroepsziekten. Als beroepsziekten consequenter zouden worden gemeld is het aantal geconstateerde beroepsziekten naar verwachting 7 maal hoger dan nu! Waarom is het melden van belang? Door een goede melding van arbeidsgerelateerde ziekten kan inspectie SZW landelijk een beter beleid ontwikkelen voor het verbeteren van arbeidsomstandigheden en het houden van toezicht hierop. Hierdoor kunnen op langere termijn deze ziekten worden teruggedrongen.

Als we de cijfers voor beroepsziekten vergelijken met ongevalscijfers zijn deze dus dramatisch hoger dan de ongevalscijfers. Toch krijgen ongevallen veel meer (directe) aandacht van SZW.

In totaal zijn in 2012 6451 beroepsziekten gemeld. De belangrijkste hiervan zijn:

 • Ziekten van oor en processus mastoideus: 43,7 %
 • Ziekten van botspierstelsel en bindweefsel: 30,8 %
 • Psychische aandoeningen en gedragsstoornissen: 18,6 %
 • Repetitive strain injury (RSI) van schouder/bovenarm “scoorde” het hoogst met 15,7 %.
 • Gevolgd door Chronische aspecifieke (lage) rugpijn met 12,9%.

65,8 % van de meldingen kwamen uit de bouw en 7,2 % uit de industrie.

Hoe worden de beroepsziekten nou ontdekt en gemeld?

 • 65,8 % van de beroepsziekten zijn ontdekt door een PAGO/PMO/GPO.
 • 24,1 % is ontdekt tijdens de verzuimbegeleiding.
 • 9,4 % wordt ontdekt tijdens het arbeidsomstandighedenspreekuur.

Download hier statische gegevens over beroepsziekten van de NCVB over 2014 en 2015

Bedrijfsartsen dienen de beroepsziekten te melden. Beroepsziekten moeten anoniem worden gemeld aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCVB).

Waarom melden bedrijfsartsen een beroepsziekte?

 • De bedrijfsarts is dit wettelijk verplicht.
 • De bedrijfsarts steunt hiermee zijn patiënt.
 • De patiënt kan dan stappen ondernemen naar zijn werkgever toe.
 • Door de melding van beroepsziekten kan (nieuw) beleid worden ontwikkeld.

En waarom zou een bedrijfsarts kunnen besluiten een beroepsziekte niet te melden?

 • De bedrijfsarts wordt betaald door zijn opdrachtgever, en melden kan financiële consequenties hebben voor de opdrachtgever.
 • Het melden geeft wellicht administratieve rompslomp voor de bedrijfsarts.
 • De patiënt kan aangeven het niet te willen melden.
 • De opdrachtgever geeft aan of de bedrijfsarts het niet wil melden.
 • Het melden van een arbeidsgerelateerde ziekte geeft negatieve aandacht.

Wat kan een werknemer doen?

Als een bedrijfsarts geen melding doet van een beroepsziekte, dan kan een werknemer zelf een formele klacht neerleggen bij Inspectie SZW. Met name als de arbeidsomstandigheden nog steeds slecht zijn kan dit van groot belang zijn om meer beroepsziekten bij collega’s te voorkomen. Het melden van klachten kan bij Inspectie SZW  kan ook anoniem.