Ik heb VCA*, hoe moet ik omgaan met ZZP-ers of onderaannemers?

Hay Janssen
Hay Janssen

Onze doorgewinterde veiligheidskundige met jarenlange ervaring op het gebied van RI&E's, machineveiligheid en veiligheidsbeleid. Zijn sterke punten zijn het verbeteren van veiligheidsgedrag bij organisaties en het vaststellen van structuren, procedures en werkvoorschriften. Daarnaast weet hij als auditor alles van managementsystemen. Hay is gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige (HVK met registernumer 36554)

Ik heb VCA*, hoe moet ik omgaan met ZZP-ers of onderaannemers?

Bedrijven die VCA* gecertificeerd zijn vragen zich vaak af hoe ze om moeten gaan met ZZP-ers of onderaannemers. Zijn ze nou verantwoordelijk voor de veiligheid van deze personen? Welke acties moeten ze ondernemen?

VCA*

De VCA checklist kent drie niveau’s. VCA* is het laagste niveau, en is gericht op de directe beheersing van veiligheid, gezondheid en milieu tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer. Voor VCA* zijn alle mustvragen verplichte vragen, en moeten dus positief beantwoord worden.

Als men als bedrijf in de petrochemie werkt en onderaannemers inschakelt dan moet het bedrijf minimaal VCA** gecertificeerd zijn. Een bedrijf dat buiten de petrochemie met onderaannemers werkt en multidisciplinair werkt uitvoert dient ook VCA** gecertificeerd zijn. Een bedrijf dat met onderaannemers werkt, maar monodisciplinair werk heeft en/of beperkt tot redelijk van omvang is, kan gewoon VCA* gecertificeerd zijn.

onderaannemers zzpOnderaannemers en VCA

Vraag 11.1 van de VCA checklist heeft als doel zeker te stellen dat voldoende VGM-kennis en -kunde bij onderaannemers aanwezig is. Hierbij is als minimumeis dat geborgd wordt dat op de werkvloer wordt voldaan aan alle van toepassing zijnde eisen van VCA. Hierbij wordt verwezen naar de bijlage B van de checklist. Vraag 11.1 is echter voor VCA* niet van toepassing, wat nu?

ZZP-ers en VCA

Als een ZZP-er zelfstandig werkt moet hij/zij worden beschouwd als een onderaannemer. Werkt hij onder het gezag van de aannemer dan moet hij/zij als werknemer worden beschouwd.

De ZZP-er als onderaannemer dient een eigen RI&E/functie-RI&E te hebben en in het bezit te zijn van VOL-VCA. Daarnaast moeten zijn arbeidsmiddelen aantoonbaar gekeurd zijn.

VCA* gecertificeerd, maar toch werken met onderaannemers

Als de onderaannemer waarmee gewerkt wordt VCA* of VCA** gecertificeerd is dan is er vanzelfsprekend geen probleem.

Als de onderaannemer waarmee gewerkt wordt niet VCA* of VCA** gecertificeerd is, dan kan bijlage B van de VCA-checklist toegepast worden. De onderaannemer wordt dan op deze aspecten getoetst.

Wat gebeurt er als je dit niet doet? Vraag 11.1 is tenslotte geen mustvraag voor VCA*. Dan kun je van de VCA-auditor toch een afwijking/non conformity krijgen. Niet op vraag 11.1, maar bijvoorbeeld op je beleid voor VCA (vraag 1.1).

Heeft u vragen of wilt u begeleiding voor VCA of VCU certificering bel dan gerust 0485 540284 of vul het contactformulier in.