TRA in een VGM plan

Hay Janssen
Hay Janssen

Onze doorgewinterde veiligheidskundige met jarenlange ervaring op het gebied van RI&E's, machineveiligheid en veiligheidsbeleid. Zijn sterke punten zijn het verbeteren van veiligheidsgedrag bij organisaties en het vaststellen van structuren, procedures en werkvoorschriften. Daarnaast weet hij als auditor alles van managementsystemen. Hay is gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige (HVK met registernumer 36554)

De TRA in een VGM Plan

Waar moet een TRA in een  VGM plan voor een project eigenlijk aan voldoen? De eisen aan een VGM plan zijn afhankelijk van de wetgeving, als je VCA gecertificeerd bent van de VCA eisen, maar zeker ook van de opdrachtgever en hoofdaannemer. Last but not least ben je natuurlijk zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van jouw medewerkers in het project en dus moet een een Taak Risico Analyse (TRA) voor de gezondheid en veiligheid van je medewerkers zo goed mogelijk en betrouwbaar mogelijk opstellen.

TRA en de Arbowet

De term Taak Risico Analyse (TRA) staat niet zo genoemd in de Arbowet. 

Maar in de Arbowet staat wel dat voor activiteiten een RI&E moet zijn opgesteld (artikel 5 arbowet) en dat deze een beschrijving van gevaren en de risico-beperkende maatregelen en risico’s voor bijzondere categorieën werknemers moet bevatten. Het woordje evaluatie in de RI&E houdt in dat je een risico-inschatting moet maken van de mogelijke risico’s op het werk.  Belangrijk is dat in de RI&E de toegang tot de preventiemedewerker is geregeld. (artikel 13).

De Arbowet verplicht ook om bij grotere bouwprojecten om een VGM plan in de ontwerpfase op te stellen voor de bouw. De minimale onderdelen van het VGM plan zijn hierin voorgeschreven (arbobesluit 2.28).

ri&E uitvoeren

De  minimale eisen vanuit de Arbowet zijn:

1. Een beschrijving van het tot stand te brengen onderwerpen. 
2. Een overzicht van de betrokken ondernemingen op de bouwplaats
3. De naam van de coördinator voor de ontwerp- en uitvoeringsfase
4. Inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren en genomen maatregelen (evt. met onderbouwing waarom de maatregelen zijn genomen).
5. De wijze waarop toezicht moet worden gehouden.
6. De wijze waarop voorlichting en onderricht wordt gegeven op de bouwplaats
7. Het VGM plan moet worden geactualiseerd als de voortgang van het project daartoe aanleiding geeft.
8. Het VGM plan moet voor aanvang van de werkzaamheden op het project aanwezig zijn.

VCA checklist 2017/6.0 en TRA in het VGM plan

basiscontract arbo in ordeDe minimale eisen vanuit VCA 2017/6.0 zijn voor het VGM plan:
1. De TRA moet project specifieke maatregelen bevatten
2. Beschrijving van de VGM organisatie
3. Organisatie van inspecties (toezicht)
4. Afspraken over incidentmeldingen 
5. Ondertekend door de projectverantwoordelijke
6. Aangeboden worden aan de opdrachtgever.

Eisen Opdrachtgever en hoofdaannemer

De opdrachtgever en hoofdaannemer kunnen mede aansprakelijk worden gesteld als er op het project een ernstig ongeval gebeurt. Het is dus in hun eigen (financiële) belang om veilig en gezond werken goed te regelen.

Controle TRA door de hoofdaannemer

De hoofdaannemer is dus wellicht mede aansprakelijk als er een ernstig incident gebeurt op de bouwplaats, maar waar moet hij op controleren? Dus minimaal op bovenstaande aspecten, want hier moet de TRA aan voldoen. 

En eigenlijk is het heel simpel, de opdrachtgever stelt in zijn overeenkomst met de onderaannemer, dat de onderaannemer zijn werkzaamheden pas mag beginnen als de TRA voor aanvang van de werkzaamheden door hem zijn ontvangen én zijn geaccepteerd.