Hay Janssen
Hay Janssen

Onze doorgewinterde veiligheidskundige met jarenlange ervaring op het gebied van RI&E's, machineveiligheid en veiligheidsbeleid. Zijn sterke punten zijn het verbeteren van veiligheidsgedrag bij organisaties en het vaststellen van structuren, procedures en werkvoorschriften. Daarnaast weet hij als auditor alles van managementsystemen. Hay is gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige (HVK met registernumer 36554)

kosten ongeval

Wat kost een ongeval met letsel?

Het zal je maar gebeuren een ongeval op het werk, je denkt dat je als werkgever alles op orde hebt, want je hebt een RI&E. Naar aanleiding van deze RI&E heb je een plan van aanpak gemaakt en al veel verbetert. En toch gebeurt het ongeval!

Een bedrijfsongeval met letsel

Een medewerker valt in de bouw van een steiger. Hij wordt naar het ziekenhuis gebracht en heeft waarschijnlijk zijn rug gebroken. Vijf collega’s zijn getuigen van het ongeval.

Melding aan Inspectie SZW

De VGM functionaris meldt het incident aan de Inspectie SZW en zij doen binnen drie uur een onderzoek naar het incident. Alle getuigen worden ondervraagd en de directie wordt ook ondervraagd. Keuringsrapporten worden opgevraagd en de registratie wordt volledig gecontroleerd.

Nazorg slachtoffer, familie én getuigen

De directie regelt de nazorg voor de getuigen van het incident, zij schakelen slachtofferhulp in en gaan op bezoek in het ziekenhuis. De directie geeft ook opdracht om het ongeval door een veiligheidskundige te laten onderzoeken.

Langzaam maar zeker dringt de impact van het ongeval door in de hele organisatie…..

Wat kost dit ongeval de organisatie?

Wat zijn nu deze mogelijke gevolgen (want de kosten zijn moeilijk in te schatten)?

 1. Medische kosten voor de verzorging van het slachtoffer in het ziekenhuis én thuis.
 2. Productieverlies tijdens het incident.
 3. Verlies door het onderzoek van de Inspectie SZW op de dag zelf en de maanden daarna.
 4. Opvang van bedrijfshulpverleners, het slachtoffer en familie, maar ook van de getuigen van het incident. Enkele medewerkers hebben ernstige psychische problemen en melden zich ziek.
 5. Interne onderzoekskosten van het incident.
 6. Mogelijke strafrechtelijke procedures en boetes.
 7. Mogelijke procedures én schadeclaims bij de burgerrechter.
 8. Implementatie van verbeteracties t.g.v. het ongeval.
 9. Verzekeringspremies gaan omhoog door de geleden schade.
 10. Imago van het bedrijf, veiligheid ging voor alles, en toch gebeurt het….
 11. Klanten kunnen opdrachten annuleren of nog zwaardere veiligheidseisen stellen

Al met al is direct na een ongeval het totale kostenplaatje nog niet echt in te schatten, maar afhankelijk van het letsel van het slachtoffer kan dit in de tonnen lopen en het bedrijf dus in financiële problemen brengen…

Zo’n ongeval kan het bedrijf nog jaren achtervolgen door alle gerechtelijke procedures. Een goede RI&E beperkt dus niet alleen de boete van SZW.