Hay Janssen
Hay Janssen

Onze doorgewinterde veiligheidskundige met jarenlange ervaring op het gebied van RI&E's, machineveiligheid en veiligheidsbeleid. Zijn sterke punten zijn het verbeteren van veiligheidsgedrag bij organisaties en het vaststellen van structuren, procedures en werkvoorschriften. Daarnaast weet hij als auditor alles van managementsystemen. Hay is gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige (HVK met registernumer 36554)

Hoe formuleer je een arbodoelstelling?

Een bedrijf moet vanzelfsprekend aan de wet voldoen. Maar zoals uit het vorige blog “Arbobeleid en arbodoelstellingen” blijkt stellen verschillende managementsystemen verschillende eisen aan een arbobeleid. Als management dient men eerst te bepalen wat het gewenste niveau van arbozorg is en op welke termijn men dit wil behalen. De stappen voor het opzetten van een arbobeleid en arbodoelstellingen zijn als volgt:

 1. Zorg ten eerste voor een actuele RI&E, zodat u weet waar risico’s in het bedrijf aanwezig zijn.
 2. Inventariseer vervolgens bij betrokkenen (sleutelpersonen) waar hun aandachtspunten/prioriteiten, maar ook hun sterke en zwakke punten liggen.
 3. Bepaal wat de doelstellingen zijn voor arbozorg én wat het vertrekpunt is.
 4. Omschrijf de beleidsdoelstellingen. Bij voorkeur doet u dit SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realiseerbaar en tijdgebonden). Indien nodig kunnen deze doelstellingen worden vertaald naar doelstellingen voor afdelingen.
 5. Vertaal de doelstellingen naar een plan van aanpak. Maak ook dit SMART.
 6. Bouw het geheel in de PDCA-cyclus van de organisatie. Doe dit op afdelingsniveau, maar ook op managementniveau met een directiebeoordeling.

Sterke en zwakke punten bij Arbo

Uit de RI&E blijkt waar knelpunten liggen met betrekking tot veiligheid en arbeidsomstandigheden en welke acties hierop genomen kunnen worden. Zwakke punten bij arbo komen dus wel naar voren, maar waar ligt de kracht bij arbo in het bedrijf?

 • Heeft u intern wellicht goed gemotiveerde medewerkers die de kar willen trekken?
 • Heeft u veel interne arbokennis al in huis?
 • Heeft u al moderne arbeidsmiddelen of juist verouderde?
 • Zit u in een nieuw of juist in een verouderd gebouw?
 • Heeft u zelf tijd om intern arbeidsomstandigheden te regelen of juist niet?
 • Zijn er voldoende middelen om goede  arbeidsomstandigheden te organiseren?

Door uzelf dit soort vragen te stellen kunt u achter de sterke en zwakke aspecten van arbeidsomstandigheden in uw organisatie komen.

Kansen en bedreigingen bij Arbo

Door bijvoorbeeld wijziging van de wetgeving kan iets plots een bedreiging worden.

Als over enkele jaren alle asbestdaken moeten zijn verwijderd is dat nu een bedreiging. Subsidies voor verwijderen van asbest en voor het plaatsen van zonnepanelen én de lage rente nu geven echter wel nu veel kansen om het te realiseren.

Voor een beleidsplan is het belangrijk om zo goed als het kan deze kansen en bedreigingen (intern én extern) te inventariseren.

Waar staan we en waar willen we naar toe?

De moeilijkste stap is wellicht het ambitieniveau van het bedrijf. Waar wilt u uiteindelijk staan met uw zorg voor arbeidsomstandigheden.

Een handig hulpmiddel hierbij is de veiligheidsladder, deze bestaat uit 5 treden. Elke trede geeft een bepaald niveau van arbozorg weer. De mogelijke treden zijn:

 1. Pathologisch
 2. Reactief
 3. Berekend
 4. Proactief
 5. Vooruitstrevend

Bepaal als bedrijf waar je nu staat en waar je over een bepaalde periode wilt staan. Op basis hiervan heb je dus een globale marsroute voor de doelstelling te pakken!

Draagvlak

Ongeacht jouw doelstellingen is het belangrijk om draagvlak in de gehele organisatie te krijgen voor jouw doelstellingen en de te volgen marsroute. Het (top-) management dient dit in al haar handelen uit te stralen naar de werkvloer en met name hier consequent te zijn. Vertrouwen ben je snel kwijt, maar is moeilijk terug te winnen!

Ten alle tijde bij veiligheid het goede voorbeeld geven is dus belangrijk!

Als je dan al jouw sterke en zwakke punten kent, weet waar je kansen en bedreigingen liggen en ook draagvlak aan het creëren bent, moet je ook nog een (meerjaren-) plan maken om jouw doelstellingen te bereiken. Hoe je dat kunt doen leggen we uit in ons volgende blog!