Hay Janssen
Hay Janssen

Onze doorgewinterde veiligheidskundige met jarenlange ervaring op het gebied van RI&E's, machineveiligheid en veiligheidsbeleid. Zijn sterke punten zijn het verbeteren van veiligheidsgedrag bij organisaties en het vaststellen van structuren, procedures en werkvoorschriften. Daarnaast weet hij als auditor alles van managementsystemen. Hay is gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige (HVK met registernumer 36554)

basiscontract arbo heel wat regelmogelijkheden

Het basiscontract en de werkgever

De vorige blogs over het basiscontract hebben we uitgelegd wat in het basiscontract met de arbodeskundigen moet staan, en waar je als adviseur op moet letten in het basiscontract. In dit blog leggen we uit wat aandachtspunten zijn voor het basiscontract en de werkgever.

 

Overgangstermijn basiscontract

Voor het afsluiten van een basiscontract met arbodienstverleners geldt een overgangstermijn van één jaar, met ingang van 1 juli 2017. Alle nieuwe contracten met een looptijd van langer dan één jaar moeten dus met ingang van 1 juli 2017 aan de voorwaarden van het basiscontract voldoen.

De ondernemingsraad heeft een overeenstemmingsrecht bij de inhoud van het basiscontract. Bij het overeenstemmingsrecht heeft de bestuurder toestemming nodig van de ondernemingsraad. Bij het ontbreken van overeenstemming heeft de werkgever géén mogelijkheid om bij de kantonrechter in beroep te gaan. Dat betekent dat het basiscontract niet alsnog via ‘de achterdeur van de kantonrechter’ kan worden doorgezet.

Boetes

Werkgevers die geen contract met een bedrijfsarts of arbodienst hebben, krijgen per 1 juli 2018 direct een boete opgelegd. Bedrijfsartsen en arbodiensten kunnen ook een boete opgelegd krijgen. Bijvoorbeeld als zij niet samenwerken met de OR/PVT of de preventiemedewerker.

Meerdere arbodeskundigen

Als de werkgever gebruik maakt van meerdere arbodeskundigen dan dient dit in het basiscontract te zijn opgenomen. Wanneer dit niet in het basiscontract is opgenomen, is de bedrijfsarts de eerste contactpersoon in verband met zijn preventieve rol. Hij kan dan deskundigen van zijn arbodienst volgens het basiscontract inschakelen. Wanneer een bedrijf deze route via de bedrijfsarts dus niet wenst, dan moeten ze dat in het basiscontract anders vastleggen.

Samenwerking met arbodeskundigen

In het basiscontract dient de werkgever afspraken te maken over de onderlinge samenwerking van de arbodeskundigen. Ook dienen afspraken vastgelegd te worden over de samenwerking met de preventiemedewerker, en met de OR/PVT.

Aandachtspunten hierbij zijn onder andere:

  • Wie ontvangt welke verslagen van elkaar? Het toetsingsverslag van de RI&E moet naar de OR/PVT worden gestuurd.
  • Op welke wijze wordt het door de werkgever opgestelde plan van aanpak geïmplementeerd door de arbodeskundigen?
  • Hoe is het open spreekuur geregeld?
  • Hoe wordt gecommuniceerd met en naar de preventiemedewerker en OR/PVT?
  • Wie neemt deel aan het overleg in de VGM-commissie en/of arbocommissie van het bedrijf?
  • Krijgende preventiemedewerker, de OR/PVT of belanghebbende medewerkers ook het recht om de deskundigen te raadplegen?
  • Naar welke bedrijfsartsen kan een werknemer voor een second opinion?
  • Hoe wordt de werkgever geïnformeerd over adviezen die gegeven worden aan de preventiemedewerker of OR/PVT?
  • Ongevallen of aanwijzingen/boetes van inspectie SZW moeten door de werkgever worden gemeld aan de arbodeskundigen, hoe wordt dit geregeld?

Het is een wettelijke verplichting dat elk definitief verslag dat opgesteld is door een arboadviseur rechtstreeks naar de ondernemingsraad en preventiemedewerker wordt gestuurd. Als een adviseur dit niet doet is ook hij beboetbaar.

Preventiemedewerker en OR

De preventiemedewerker heeft met de nieuwe wetgeving een sterkere rol binnen het bedrijf gekregen, en ook de rol van de OR is versterkt. De OR heeft instemmingsrecht over de taken van de preventiemedewerker, de benoeming ervan én de plaats in de organisatie. De werkgever van een bedrijf met OR kan dus niet zomaar een preventiemedewerker aanwijzen, want de OR heeft een zwaarwegende stem hierin.

De rol van de bedrijfsarts

De bedrijfsarts krijgt in het basiscontract de mogelijkheid om elke werkplek te bezoeken. Wellicht is een goed idee dat het bedrijf dit gewoon direct regelt met de bedrijfsarts (en zijn vervanger) en een ronde maakt door het bedrijf. Hierdoor kan hij nog beter inschatten of iemand inderdaad arbeidsongeschikt is of mogelijke ziekten kunnen worden veroorzaakt door het werk en het dus een beroepsziekte is.

Open spreekuur

Met de arbodienstverleners in het basiscontract dienen heldere afspraken gemaakt te worden over het open spreekuur voor de medewerkers. Is dit een fysiek spreekuur, telefonisch, per mail of skype? Hoe wordt de urenverantwoording opgesteld zonder de privacy te schenden? Mag een medewerker de arbodienstverlener uitnodigen voor een bezoek aan de werkplek?

Verzuimbegeleiding

Toets als werkgever welke gecertificeerde bedrijfsarts verantwoordelijk is voor de verzuimbegeleiding, hoe hij eventuele verzuimtaken heeft gedelegeerd intern en of deze medewerkers wel de juiste bevoegdheden hiertoe hebben.

Begin als werkgever dus tijdig met het overleg met al je arbodienstverleners over het basiscontract voor arbo, want er valt veel te regelen.