Picture of Hay Janssen
Hay Janssen

Onze doorgewinterde veiligheidskundige met jarenlange ervaring op het gebied van RI&E's, machineveiligheid en veiligheidsbeleid. Zijn sterke punten zijn het verbeteren van veiligheidsgedrag bij organisaties en het vaststellen van structuren, procedures en werkvoorschriften. Daarnaast weet hij als auditor alles van managementsystemen. Hay is gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige (HVK met registernumer 36554)

Preventiemedewerker blik op de toekomst.

Basiscontract en de preventiemedewerker

Het basiscontract en de preventiemedewerker, ben je al preventiemedewerker of wordt je nog benoemd door je baas? De Arbowet 2017 zegt dat je als preventie medewerker binnen een bedrijf ook een sterkere rol krijgt toegewezen, maar hoe moet je die invullen en waar moet je rekening mee houden?

Wat zegt de Arbowet 2017 over de preventiemedewerker?

De Arbowet stelt dat elk bedrijf minimaal één preventiemedewerker moet hebben. Een preventiemedewerker heeft in de wetswijziging als taak gekregen om te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners.

Lees in onze andere blogs meer over de preventiemedewerker.

Instemming OR/PVT

Een benoeming van de preventiemedewerker dient instemming te hebben van de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging, let op dit heeft betrekking op de organisatie van de persoon én de positie van de preventiemedewerker

De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging krijgt hierdoor een grotere invloed op het arbobeleid en de implementatie hiervan, hierdoor kan ze dus ook voorstellen doen om preventiemedewerkers te benoemen of de plaats in de organisatie aan te passen.

Aandachtspunten bij het benoemen van de preventiemedewerker

Bij het benoemen van de preventiemedewerker is het belangrijk om een aantal aandachtspunten te beoordelen. Deze zijn o.a.:

 • Wat is het werkgebied van de preventiemedewerker? Is dit locatiegebonden of is dit risicogebonden?
 • Is de preventiemedewerker gemakkelijk toegankelijk voor de medewerkers?
 • Heeft de preventiemedewerker voldoende vertrouwen bij de medewerkers?
 • Hoe zit het met de onafhankelijkheid van de preventiemedewerker?
 • Kan de preventiemedewerker een eigen budget hebben, zodat hij bijvoorbeeld advies kan inwinnen?
 • Is er een duidelijke omschrijving van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden?
 • Welke opleidingseisen zijn er voor de preventiemedewerker en is er een opleidingsbudget voor hem?
 • Communicatie op alle niveaus is belangrijk voor de preventiemedewerker is hij hiertoe in staat (in woord en geschrift),  want hij moet met interne en externe deskundigen kunnen communiceren?
 • Hoe lang wordt de functie preventiemedewerker door de persoon uitgeoefend?
 • De communicatie tussen werkgever, ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging, preventiemedewerker en in- of externe deskundigen is belangrijk, maar hoe is dit gestructureerd?
 • Hoe zit het inwerkprogramma van de preventiemedewerker eruit?
 • Wie beoordeelt het functioneren van de preventiemedewerker? De werkgever en/of de ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging?